Bismillah!

Es Selamu alejkum.

25.10.2014.

Halid ibn Velid - Allahova sablja

" Halid je bez sumnje bio najveci vojni genij kojeg historija biljezi.
Imao je strateske vizije Dzingis Kana i Napoleona i takticku briljantnost Timura i Fridriga Velikog, ali i li cnu snagu i sopsobnost legendarnog Rustema od Perzije.
Osim Halida nije zabiljezen ni jedan covjek koji objedinjuje sve ove vojne sposobnosti. Halid je bio jedan od dvojice generala koji nikada nisu izgubili niti jednu bitku. Bio je prvi musliman koji je ponizio dvije velike imperije i to jednu za drugom. Mnoge njegove bitke su proucavane na vojnim akademijama, posebno Uhud, Kazima, Veledze, Muzeja, Edznadin i Jermuk.
Njegova najbrilijantnija bitka je bila ona kod Veledze a najveca je svakako Jermuk.

Halidovo bice je bilo vojnicko, Takode se pokazao kao izvrstan namjesnik i administrator. Ipak on je bio cisti nerazblazeni i apsolutni vojnik. Od Bitke na Uhudu pa do penzionisanja, Halid je ratovao 15 godina, Borio se u 41 bitci ( ne racunajuci sitne angazmane ) od kojih je 35 bilo u posljednjih sedam godina. Nikada nije izgubio niti jednu od njih.

 U 58 god. zivota Halid je obolio. Nije poznata priroda njegove bolesti.
 Nekoliko dana prije smrti posjetio ga je jedan njegov prijatelj. Halid ga je pozvao da sjedne na krevet u kome je lezao smrtno bolestan.
Otkrio je svoju desnu nogu i pitao posjetioca :
 - Mozes li naci ijedan pedalj prostora na mojoj nozi a da na noj nema rane od sablje, koplja strijele ili maca ?
Prijatelj je pogledao nogu i ustanovio da nema takvog prostora.
Zatim mu je pokazao lijevu nogu pa ruke, prsa, ledja, Nigdje na njegovom tijelu nije bilo moguce naci prostor na kome nije bilo oziljaka od rana.
Jesi li vidio ? Trazio sam sehadet u mnogim bitkama .
 Zasto onda nisam poginuo u bici ? upita Halid.
- Nije bilo moguce da pogines u bici- rece prijatelj.
Ali zasto ? zavapi Halid
-Moras razumijeti Halide. Kada te je Allahov Poslanik prozvao Allahovom sabljom, vec je bilo predodredjeno da ne mozes poginuti u bici. Ako bi poginuo onda bi to znacilo da je neprijatelj slomio Allahovu sablju, a to nikako nije moguce.
Halid je zasutio. Nasao je razumno objasnjenje u prijateljevom govoru, ali njegovo srce je zeljelo smrt u bici.

 Na dan svoje smrti Halid nije imao nikakvo imovine osim svog oruzja i opreme,
konja i jednog odanog roba koji se zvao Hamam.
Posljednjeg dana zivota lezao je u krevetu. Pored njega je bio vjerni Hamam.
Njegova posljednja recenica je bila : - Umirem sramno u krevetu. Umirem kao sto kamila umire. Ne zaspite oci kukavicke!
Tako je umro Halid, sin Velidov, Allahova Sablja. Neka je Allahov mir sa njim.

(iz knjige:
Halid ibn Velid)

24.10.2014.

Poučno.

Pitao jednom učenik učitelja: “Tako si mudar, uvijek dobro raspoložen, nikada se ne ljutiš.
Pomozi mi da i ja postanem takav.”

Učitelj je pristao i zamolio učenika da donese krumpir i jednu vreću.
“Kada se na nekoga naljutiš i uvrijediš se”, reče učitelj,“uzmi jedan krumpir pa na njemu napiši ime čovjeka s kojim si se posvađao, a onda stavi krumpir u vreću.”
“I to je sve?”, upita učenik iznenađeno.
 “Ne”, odgovori učitelj, “
potrebno je da uvijek sa sobom nosiš tu vreću i svaki put kada se osjetiš uvrijeđeno stavi u nju krumpir.”
Učenik je pristao. Prošlo je neko vrijeme. Vreća se punila krumpirima i postala poprilično teška. Bilo je vrlo nezgodno stalno ju nositi sa sobom. Uz to, krumpiri su se počeli kvariti. Neki su istruhli i širili neprijatan miris.
Učenik je došao kod učitelja i rekao: “Nemoguće je ovo nositi sa sobom. Vreća je preteška, a krumpir se pokvario.”

 Učitelj je odgovorio: “To isto se događa i u tvojoj duši. Kada se na nekoga naljutiš, uvrijediš, u tvojoj duši se stvara težak teret iako ga odmah ne primjećuješ. Zatim teret postaje sve veći. Postupci se pretvaraju u navike, a navike u karakter koji rađa poroke koji zaudaraju. I lako bi zaboravili na taj teret da ne postane suviše težak da ga stalno nosimo sa sobom. Dao sam ti mogućnost da sa strane promatraš cijeli taj proces. Svaki put kada se odlučiš posvađati, uvrijediti ili nekome nanijeti uvredu razmisli je li ti taj teret potreban.”

23.10.2014.

Volimo ashabe Resulullaha s.a.v.s.

Volimo sve ashabe zato što im je Uzvišeni obećao oprost i veliku nagradu. Kaže Uzvišeni: „Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijačā – da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.“ (El-Feth, 29)

Volimo sve ashabe zato što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je ljubav prema njima znak imana, a mržnja prema njima znak nifaka (licemjerstva). Rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: „Znak imana je ljubav prema ensarijama, a znak nifaka je mržnja prema ensarijama“. (Muttefekun alejh)

Volimo sve ashabe zato što je ljubav prema njima dokaz ljubavi prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a mržnja prema njima dokaz mržnje prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: „Bojte se Allaha, bojte se Allaha u pogledu mojih ashaba i ne uzimajte ih za metu svojih napada poslije mene! Onaj ko ih voli, voli ih zbog toga što voli mene, a onaj ko ih mrzi, mrzi ih zbog toga što mrzi mene! Ko ih uznemiri, on je uznemirio i mene, a ko uznemiri mene, uznemirio je i Allaha, a onaj koji uznemiri Allaha, uskoro bi mogao iskusiti Njegovu kaznu!“ (Et-Tirmizi, 4131; i rekao za njega da je hasenun garibun)


Volimo sve ashabe zato što su oni nosioci znanja, vrijednosti, morala i iskrenosti: „Najmilosrdniji, od mojih sljedbenika, prema mojim sljedbenicima je Ebu Bekr; najstrožiji od njih u pogledu Allahovih odredbi je Omer; najstidljiviji od njih je Osman b. Affan; najznaniji od njih u pogledu halala i harama je Mu’az b. Džebel; najznaniji od njih, u pogledu poznavanja propisa o nasljedstvu je Zejd b. Sabit; a nabolji učač Kur’ana od njih je Ubej b. Ka’b. Svaki narod imao je svoga povjerenika, a povjerenik ovog ummeta je Ebu Ubejde b. el-Džerrah.“ (Tirmizi, 4056)


  • Ibn Mes’ud, r.a., za kojeg je Omer ibn el-Hattab Kufancima rekao, kada im ga je poslao, da mu daje prednost čak i nad sobom, kaže: “Doista je Allah, dž.š., pogledao u srca Svojih robova pa je vidio da je srce Muhammeda, s.a.v.s., najbolje i odabrao ga je za Sebe i poslao ga s poslanstvom. Nakon toga je opet pogledao u srca ljudi i vidio je da su, nakon srca Muhammeda, s.a.v.s., najbolja srca ashaba. Zato ih je učinio pomagačima Svome Poslaniku koji će se boriti za Njegovu vjeru.”  (Ahmed, El-Musned, I, 379.; Ebu Nuajm, Hil’jetul-evlija, I, 375.)
  • Odabrao mu je ashabe poput: Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije, Zubejra, Talhe, Abdurrahmana ibn Avfa, Ebu Ubejdea ibn el-Džerraha i dr.
  • Abdullah ibn Omer, r.a., kako to bilježi Ebu Nuajm u El-Hil’ji, rekao je: “Ko želi slijediti nekoga, neka slijedi onoga koji je već umro. Ovi ashabi Muhammeda, s.a.v.s., bili su njegovi najbolji sljedbenici, najdobrohotnijih srca, najdubljeg znanja i s najmanje prenemaganja, ljudi koje je Allah, dž.š., odabrao da se druže s Njegovim Vjerovjesnikom, s.a.v.s., i da prenesu Njegovu vjeru. Nastojte da im ličite moralom i ponašanjem, jer oni, ashabi Muhammeda, a.s., bili su na Pravome Putu, tako mi Allaha, Gospodara Kabe!”


    "Volimo ashabe Resulullaha s.a.v.s., ne pretjerujemo u ljubavi prema ikom od njih, ne odričemo se nijednog od njih, mrzimo svakog ko ih mrzi i ko ih lošim spominje, samo ih dobrim spominjemo, mržnja prema njima je nevjerstvo, licemjerstvo i nasilje."

    (Hasan kafija Pruščak u njegovom djelu Svejtlost istinske spoznaje o temeljima vjere)


19.10.2014.

...

Kada se pretvaram da sam jak, niko ne vidi moje skrivene suze osim Allaha. Kada sam tužan i kad mi je potrebno rame za plakanje, niko me ne podržava osim Allaha. Ugoditi ljudima je jako teško, ugoditi Allahu je najlakše. Ljudi me ponekad kažnjavaju za greške koje nisam uradio, Allah zanemaruje i oprašta one koje sam uradio. To je Allah, Najveći, Najmoćniji, Milostivi, Samilosni, i sva slava pripada Njemu. Tarik Ramadan

15.10.2014.

Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)! (Tirmizi)

Kada neko sadaku udijeli, ona "progovori":
- Bila sam mala, sada sam velika;
- Bila sam malobrojna, sada sam mnogobrojna;
- Bila sam ti neprijatelj, sada sam ti prijatelj;
- Bila sam prolazna, sad sam vječna;
- Do sada si ti čuvao mene, sada ja čuvam tebe.

Image and video hosting by TinyPic
14.10.2014.

Šta bih ja?!

Da u ovom času preselim malo bih dobra sa sobom ponijela.
Da u ovom času preselim šta bih Gospodaru Jedinome rekla ja?
Kako bih se za sva djela koja ne učineh a trebah iskupila?
Za nemarnost kako bih odgovorila?

Dobro koje čineh malo je, neznatno naspram grijeha gomile.
Griješna sam - previše, al' Stvoritelja zavoljeh najviše.
Njegova milost uvjek prati me, sa mnogih pogriješnih puteva vrati me.

I opet se radujem...
jer milost osjećam. Gospodar moj čuva me, sigurna sam da voli me.

Da u ovom času preselim mnogo loših djela sa sobom bih ponijela, ali za oprost bih Ga molila, zna On da sam ga voljela.

Gospodar moj milostivi neka je slavljen i hvaljen Gospodar moj jedini, koji grijehe oprašta, koji pokajanje prima...

Al' još uvjek imam vremena, živa sam. Za oprost ću moliti, još više Ga voljeti, aškom gorjeti.

12.10.2014.

...

"Želim da obradujem onoga koji poziva Allahu radosnom vijesti od Allaha, i radosnom vijesti od Njegovog Poslanika alejhi selatu ve selam. Jer nema niko bolji od njih, jer nema niko lijepši od njih. želim da ih obradujem da je Poslanik alejhi selatu ve selam dovio za njih, dovio da im Allah osvijetli lica. Kaže Poslanik alejhi selatu ve selam: "Allah osvijetlio lice čovjeku koji čuje od mene hadis pa ga prenese.." Kaže Poslanik alejhi selatu ve selam: "Ko poziva Allahu ima nagradu kao onaj ko ga bude slijedio.."Koja je ovo samo dobrota?! Koja je ovo samo počast?! Tako mi Allaha ne nalazim počast veču od ove, nit veči položaj od ovoga položaja! Oni su naslijednici Poslanika. Da"wa(poziv Allahu) je najčasnija funkcija(zanimanje)."
(Dr. Muhammed Hassan)

10.10.2014.

I u tami svog života, osloni se na Allaha

Umnožile su se tame koje su okružile Poslanika Jakuba alejhi selam:

-Izgubio je Jusufa 40 godina.
-Zatim je izgubio i njegovog brata.
.Zatim je uzgubio svoj vid.

I pored svega toga rekao je: "..i ne gubite nadu u milost Allahovu; doista nadu u Allahovu molost gube samo ljudi koji su nevjernici."(Jusuf,87)

(Dr. Muhammed el-Arifi, hafizahullah)

06.10.2014.

Dali mi "prosijemo" naše riječi?

Sokrat je važio za mudraca. Jednoga dana potraži ga neki čovjek i reče:
-Znaš li šta sam sve čuo o tvome prijatelju?
-Trenutak, odgovori Sokrat. Prije nego mi ispričaš, volio bih da prođeš jedan brzi test. Jesi li to što mi želiš reći prosijao kroz tri sita?
-Tri sita?
-Da, odgovori Sokrat. Prije nego ispričaš neke stvari o drugome, dobro je da uzmeš malo vremena i prosiješ ono što želiš reći. To nazivam test od tri sita! Prvo je sito Istine. Jesi li provjerio da je istinito ono što mi želiš ispričati?
-Ne, pa i nisam. Nisam vidio, samo sam čuo kako pričaju.
-Dobro! Ne znaš, dakle, je li to istina. Probajmo iznova: pokušajmo prosijati drugačije, sada ćemo uzeti sito Dobrote. Ono što mi želiš ispričati o prijatelju, je li nešto dobro?
-Ne, baš suprotno! Čuo sam kako se tvoj prijatelj loše ponio.
-Dakle, nastavi Sokrat, želiš mi ispričati loše stvari o prijatelju, a nisi siguran jesu li istinite. To i nije baš ohrabrujuće! Još uvijek možeš proći test, jer je ostalo još sito Koristi. Je li korisno da mi ispričaš sve što je moj prijatelj napravio?
-Korisno? Pa i ne, ne vjerujem da bi ti to moglo koristiti.
-Dakle, zaključi Sokrat, ono što si mi htio ispričati nije istina, ni dobro, ni korisno, pa zašto bi mi pričao? Ne želim ništa znati od onoga što si mi htio ispričati, a i tebi će biti bolje da sve to zaboraviš.

03.10.2014.

Kako zadobiti ljubav supruge

Ljudi traže sreću u braku. Maštaju o sretnom i usklađenom braku prepunom sreće, zadovoljstva, harmonije, sklada, poštovanja, potpomaganja na putu istine... I onda se razočaraju kada se suoče sa stvarnošću...

Velik je broj problema u braku. To je zasigurno dovoljan razlog da se govori o ovoj veoma bitnoj temi. Ako se tome pridoda činjenica da čovjek mnogo vremena provodi u kući, i ako nema usklađen bračni život, to biva razlogom da čovjek prezire boravak u kući koja bi trebala biti njegova oaza mira, mjesto gdje će se odmoriti od dnevnih obaveza i skloniti se od iskušenja koja su prisutna na svakom koraku. Uloga porodice u ispravnom funkcioniranju jednog društva je velika. Ako porodica bude funkcionirala kako treba, za očekivati je dobre i kvalitetne plodove te bitne ćelije društva. Najveći plod koji se može očekivati od ispravnog funkcioniranja porodice su dobro odgojena djeca koji će sutra biti nosioci društva.

Cijeloga života na njima će se primjećivati tragovi kućnog odgoja, u pozitivnom ili negativnom smislu. Dobro odgojena djeca ne samo da koriste sebi i svojoj porodici nego plodove njihove dobrote osjeća cijelo društvo.Loše odgojena djeca ne samo da su problemi svojim roditeljima već su to problemi cijelom društvu. Za obje skupine postoji toliko mnogo primjera da ih ne treba spominjati.

Razuman insan neće sumnjati ni jednog momenta da je najveći izvor bračnih problema udaljenost supružnika od praktičnog provođenja principa islama u svakodnevnom životu, načela koja je propisao Mudri Zakonodavac.

Najbolji je onaj ko je najbolji prema svojoj ženi

Često ćemo naći ljude koji svojom vanjštinom pokazuju da prakticiraju vjeru u svakodnevnom životu, ali kada se sklone od očiju javnosti i uđu u kuće – žive drugim načinom od onoga kako ih poznaju prijatelji i kolege. Najbolji svjedoci spomenutog su supruge tih osoba i njihove porodice. Interesantno je da takve osobe, koje vanjštinom pokazuju pridržavanje za načela vjere, kao da nisu čuli za riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: «Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.» (Hadis je zabilježio imam Et-Tirmizi od Aiše, r.a., a njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

Mnogo je ljudi koji su prakticiranje vjere sveli na nekoliko propisa zaboravljajući da je islam širi i sveobuhvatniji od toga. Islam je cjelokupan sistem življenja. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je devet supruga, ''devet skrivenih kamera'', koje su neprestano snimale njegovo ponašanje. Opisujući njegov svakodnevni život, znale su reći: ''Poslanikov ahlak (moral) – bio je Kur'an.''

Zamislite da mi dopustimo našoj supruzi da govori o našem moralu, edebu, ponašanju, ibadetu, ophođenju sa porodicom, čuli bismo ono što nam nikada nije palo na um. Koliko puta nam se dogodi da doživimo na ulici ili u društvu uvredu pa to oprostimo, pokazujući naše pridržavanje za vjeru, naš sabur, ahlak i moral. Da istu takvu uvredu ili mnogo manju doživimo od naše supruge, sigurno je ne bismo oprostili, ili ne bismo baš tako lahko i jednostavno prešli preko toga. Da li je osoba koju si slučajno sreo na ulici ili neki prijatelj kojeg vidiš jednom mjesečno preči da mu oprostiš od tvoje supruge?!

Da li je on učinio više dobra prema tebi od tvoje supruge pa da je time to zaslužio?! Brine li on o tebi kada si bolestan, saosjeća li s tobom kada si u problemima?! Najmanje što se može reći jeste da su oboje muslimani i da zaslužuju oprost i lijepo ophođenje prema njima, a najviše da je praštanje i lijepo ophođenje prema supruzi preče i prioritetnije. Tu se ogleda razlika između Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, i naše prakse.

Prije nego što počnemo sa spominjanjem konkretnih načina, treba spomenuti nekoliko bitnih činjenica koje je potrebno poznavati kako bismo ove načine i savjete ispravno shvatili. To što se ovom prilikom obraćamo muškarcima i kritiziramo njihov odnos naspram supruga ne znači da i odnos žena prema muževima ne zaslužuje kritiku, poslije ovoga teksta slijedi tekst o tome, jer nam je cilj uspostavljanje ravnoteže u odnosu među supružnicima.

Druga stvar, većina savjeta uzeta je iz životopisa Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a njegova uputa je najbolja uputa. Ovo ističem iz prostog razloga da neko ne bi pomislio da se bračnim partnerima daju veća prava od prava koja im islam garantira. I na kraju, savjeti koje ćemo spomenuti su mrtvo slovo na papiru, stvari koje smo mi dosta puta čuli, neće biti plodonosni osim ako ih jedan po jedan pokušamo sprovesti u svakodnevnom životu. Nakon toga možemo očekivati bračnu sreću, harmoniju, poštovanje, uzajamnu ljubav i povjerenje.

Dozivanje supruge najljepšim imenom

Razuman čovjek dobro zna kako na insana djeluje, u pozitivnom smislu, kada ga neko doziva najljepšim imenom. Svi mi volimo da nas drugi dozivaju najljepšim imenom, da nas persiraju, da nam se obraćaju sa «gospodine» ili da nas dozivaju po našem prezimenu. Iz spomenutog se ne izdvajaju supružnici, čak su oni najpreči da se dozivaju najljepšim imenima.

Stoga, ako muž želi pridobiti ljubav supruge, neka oproba ovaj način, neka suprugu doziva najljepšim imenom ili nadimkom koji ona voli. Pogledamo li u život Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je koristio ovu metodu u ophođenju sa svojim suprugama, u ophođenju sa ashabima, u cilju da pridobije njihovu ljubav dozivao ih je najljepšim imenima. U vjerodostojnim predajama prenosi se da je dozivao Aišu, r.a.: «Ja Aiš»' ili: «Ja Humejra» (o crvenkastobijela).

Pa čak i kada se obraćao nevjernicima, koji su došli i tražili da ostavi ono na čemu je, nije zapostavljao ovu metodu: «Jesi li završio, o Ebu Velide?», govorio je Poslanik Ukbi ibn Er-Rabiji. Vidimo da spomenuti način nije neko mudro slovo, ali je sigurno da ostavlja velikog traga na osobu s kojom komuniciramo. Mi kao da znamo koliki trag na čovjeka ostavlja to kojim imenom ga dozivamo, pa to i koristimo, samo je problematično što to činimo u negativnom smislu, pa dozivamo naše supruge pogrdnim imenima i nadimcima koje one ne vole.

Tako, nažalost, imamo priliku čuti neke supruge kako se žale: «Kada smo se tek vjenčali, moj muž me dozivao imenima sitnih životinja: maco, ptičico, vrapčiću, tepao mi je, a kako je vrijeme prolazilo počeo je da me doziva imenima krupnijih životinja...» Kako čovjek da traži od supruge da ga voli a tako se ponaša prema njoj?

Ljubaznost i međusobna šala

Koliko je ljudi koji ne znaju šta je ljubaznost ili šala u svakodnevnom ophođenju sa suprugom. Ljudi misle da su obavezni samo da obezbijede materijalne potrepštine za porodicu, stvari neophodne za egzistenciju, zaboravljajući pritom na duhovnu stranu bračnog života.

Stranu, koja je možda i bitnija u održavanju ispravnog kursa kretanja bračnoga broda. Pogledamo li u život Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji se u mnogo čemu razlikuje od našeg, vidjet ćemo da je ljubaznosti i međusobnoj šali pridavao veliku pažnju. On, koji je bio predsjednik države, glavni vojskovođa, glavni kadija, otac, suprug, nalazio bi vremena da se našali sa svojom porodicom. Prenosi se od Aiše, r.a., da su jedne prilike bili sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putovanju pa su se utrkivali Poslanik – onaj kojeg je Allah poslao kao milost svjetovima – i Aiša, r.a., pa je Aiša, r.a., pobijedila Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Kada se Aiša, r.a., udebljala – kako ona za sebe kaže – pozvao ju je Poslanik da se opet utrkuju, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pobijedio Aišu, r.a., a zatim joj se obratio riječima: «Ovo ti je za onu tvoju pobjedu.» (Hadis je zabilježio Ebu Davud, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.) Gdje smo mi od ovog sunneta? Koliko je nas našlo vremena da se utrkuje sa svojom suprugom, želeći time pridobivanje njene ljubavi i pažnje? Dragi brate, slobodno daj malo oduška sebi u ophođenju sa suprugom. Kuća nije kasarna pa da mora sve da bude strogo ozbiljno i pod konac. Našali se malo sa suprugom pa ćeš vidjeti da će to povećati ljubav među vama i učvrstiti vaše bračne veze.

Korištenje metode ''poklon iznenađenja''

Općepoznato je da poklon ili hedija ostavlja veliki trag na učvršćivanju veza među ljudima, a naročito ako se radi o poklonu koji dolazi od supružnika. Poklanjanje poklona supruzi nije uvjetovano velikom vrijednošću, jer svrha poklona je da se pokaže supruzi da nije zaboravljena od strane muža, da on misli na nju, da se trudi da ispuni njene želje, i da dokaže na taj način svoju pažnju prema njoj.

Ako bi čovjek kupio supruzi nešto što ona voli, bez da to ona prethodno traži, inšallah, neminovno će taj čin voditi ka pridobivanju ljubavi supruge, voditi ka tome da supruga shvati da njen muž misli na nju, da razmišlja o njenim željama, što će onda i nju potaknuti da na to uzvrati pokornošću, poštovanjem, a sve to vodi ka obostranom povećanju ljubavi među supružnicima, što i jest postizanje željenih ciljeva. Zar nije kazao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: «Međusobno razmjenjujte poklone kako biste se zavoljeli!»

Elvedin Pezić, prof.


Stariji postovi

<< 10/2014 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031


MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
1934