Bismillah!

Es Selamu alejkum.

19.10.2014.

...

Kada se pretvaram da sam jak, niko ne vidi moje skrivene suze osim Allaha. Kada sam tužan i kad mi je potrebno rame za plakanje, niko me ne podržava osim Allaha. Ugoditi ljudima je jako teško, ugoditi Allahu je najlakše. Ljudi me ponekad kažnjavaju za greške koje nisam uradio, Allah zanemaruje i oprašta one koje sam uradio. To je Allah, Najveći, Najmoćniji, Milostivi, Samilosni, i sva slava pripada Njemu. Tarik Ramadan

15.10.2014.

Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)! (Tirmizi)

Kada neko sadaku udijeli, ona "progovori":
- Bila sam mala, sada sam velika;
- Bila sam malobrojna, sada sam mnogobrojna;
- Bila sam ti neprijatelj, sada sam ti prijatelj;
- Bila sam prolazna, sad sam vječna;
- Do sada si ti čuvao mene, sada ja čuvam tebe.

Image and video hosting by TinyPic
14.10.2014.

Šta bih ja?!

Da u ovom času preselim malo bih dobra sa sobom ponijela.
Da u ovom času preselim šta bih Gospodaru Jedinome rekla ja?
Kako bih se za sva djela koja ne učineh a trebah iskupila?
Za nemarnost kako bih odgovorila?

Dobro koje čineh malo je, neznatno naspram grijeha gomile.
Griješna sam - previše, al' Stvoritelja zavoljeh najviše.
Njegova milost uvjek prati me, sa mnogih pogriješnih puteva vrati me.

I opet se radujem...
jer milost osjećam. Gospodar moj čuva me, sigurna sam da voli me.

Da u ovom času preselim mnogo loših djela sa sobom bih ponijela, ali za oprost bih Ga molila, zna On da sam ga voljela.

Gospodar moj milostivi neka je slavljen i hvaljen Gospodar moj jedini, koji grijehe oprašta, koji pokajanje prima...

Al' još uvjek imam vremena, živa sam. Za oprost ću moliti, još više Ga voljeti, aškom gorjeti.

12.10.2014.

...

"Želim da obradujem onoga koji poziva Allahu radosnom vijesti od Allaha, i radosnom vijesti od Njegovog Poslanika alejhi selatu ve selam. Jer nema niko bolji od njih, jer nema niko lijepši od njih. želim da ih obradujem da je Poslanik alejhi selatu ve selam dovio za njih, dovio da im Allah osvijetli lica. Kaže Poslanik alejhi selatu ve selam: "Allah osvijetlio lice čovjeku koji čuje od mene hadis pa ga prenese.." Kaže Poslanik alejhi selatu ve selam: "Ko poziva Allahu ima nagradu kao onaj ko ga bude slijedio.."Koja je ovo samo dobrota?! Koja je ovo samo počast?! Tako mi Allaha ne nalazim počast veču od ove, nit veči položaj od ovoga položaja! Oni su naslijednici Poslanika. Da"wa(poziv Allahu) je najčasnija funkcija(zanimanje)."
(Dr. Muhammed Hassan)

10.10.2014.

I u tami svog života, osloni se na Allaha

Umnožile su se tame koje su okružile Poslanika Jakuba alejhi selam:

-Izgubio je Jusufa 40 godina.
-Zatim je izgubio i njegovog brata.
.Zatim je uzgubio svoj vid.

I pored svega toga rekao je: "..i ne gubite nadu u milost Allahovu; doista nadu u Allahovu molost gube samo ljudi koji su nevjernici."(Jusuf,87)

(Dr. Muhammed el-Arifi, hafizahullah)

06.10.2014.

Dali mi "prosijemo" naše riječi?

Sokrat je važio za mudraca. Jednoga dana potraži ga neki čovjek i reče:
-Znaš li šta sam sve čuo o tvome prijatelju?
-Trenutak, odgovori Sokrat. Prije nego mi ispričaš, volio bih da prođeš jedan brzi test. Jesi li to što mi želiš reći prosijao kroz tri sita?
-Tri sita?
-Da, odgovori Sokrat. Prije nego ispričaš neke stvari o drugome, dobro je da uzmeš malo vremena i prosiješ ono što želiš reći. To nazivam test od tri sita! Prvo je sito Istine. Jesi li provjerio da je istinito ono što mi želiš ispričati?
-Ne, pa i nisam. Nisam vidio, samo sam čuo kako pričaju.
-Dobro! Ne znaš, dakle, je li to istina. Probajmo iznova: pokušajmo prosijati drugačije, sada ćemo uzeti sito Dobrote. Ono što mi želiš ispričati o prijatelju, je li nešto dobro?
-Ne, baš suprotno! Čuo sam kako se tvoj prijatelj loše ponio.
-Dakle, nastavi Sokrat, želiš mi ispričati loše stvari o prijatelju, a nisi siguran jesu li istinite. To i nije baš ohrabrujuće! Još uvijek možeš proći test, jer je ostalo još sito Koristi. Je li korisno da mi ispričaš sve što je moj prijatelj napravio?
-Korisno? Pa i ne, ne vjerujem da bi ti to moglo koristiti.
-Dakle, zaključi Sokrat, ono što si mi htio ispričati nije istina, ni dobro, ni korisno, pa zašto bi mi pričao? Ne želim ništa znati od onoga što si mi htio ispričati, a i tebi će biti bolje da sve to zaboraviš.

03.10.2014.

Kako zadobiti ljubav supruge

Ljudi traže sreću u braku. Maštaju o sretnom i usklađenom braku prepunom sreće, zadovoljstva, harmonije, sklada, poštovanja, potpomaganja na putu istine... I onda se razočaraju kada se suoče sa stvarnošću...

Velik je broj problema u braku. To je zasigurno dovoljan razlog da se govori o ovoj veoma bitnoj temi. Ako se tome pridoda činjenica da čovjek mnogo vremena provodi u kući, i ako nema usklađen bračni život, to biva razlogom da čovjek prezire boravak u kući koja bi trebala biti njegova oaza mira, mjesto gdje će se odmoriti od dnevnih obaveza i skloniti se od iskušenja koja su prisutna na svakom koraku. Uloga porodice u ispravnom funkcioniranju jednog društva je velika. Ako porodica bude funkcionirala kako treba, za očekivati je dobre i kvalitetne plodove te bitne ćelije društva. Najveći plod koji se može očekivati od ispravnog funkcioniranja porodice su dobro odgojena djeca koji će sutra biti nosioci društva.

Cijeloga života na njima će se primjećivati tragovi kućnog odgoja, u pozitivnom ili negativnom smislu. Dobro odgojena djeca ne samo da koriste sebi i svojoj porodici nego plodove njihove dobrote osjeća cijelo društvo.Loše odgojena djeca ne samo da su problemi svojim roditeljima već su to problemi cijelom društvu. Za obje skupine postoji toliko mnogo primjera da ih ne treba spominjati.

Razuman insan neće sumnjati ni jednog momenta da je najveći izvor bračnih problema udaljenost supružnika od praktičnog provođenja principa islama u svakodnevnom životu, načela koja je propisao Mudri Zakonodavac.

Najbolji je onaj ko je najbolji prema svojoj ženi

Često ćemo naći ljude koji svojom vanjštinom pokazuju da prakticiraju vjeru u svakodnevnom životu, ali kada se sklone od očiju javnosti i uđu u kuće – žive drugim načinom od onoga kako ih poznaju prijatelji i kolege. Najbolji svjedoci spomenutog su supruge tih osoba i njihove porodice. Interesantno je da takve osobe, koje vanjštinom pokazuju pridržavanje za načela vjere, kao da nisu čuli za riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: «Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.» (Hadis je zabilježio imam Et-Tirmizi od Aiše, r.a., a njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani.)

Mnogo je ljudi koji su prakticiranje vjere sveli na nekoliko propisa zaboravljajući da je islam širi i sveobuhvatniji od toga. Islam je cjelokupan sistem življenja. Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je devet supruga, ''devet skrivenih kamera'', koje su neprestano snimale njegovo ponašanje. Opisujući njegov svakodnevni život, znale su reći: ''Poslanikov ahlak (moral) – bio je Kur'an.''

Zamislite da mi dopustimo našoj supruzi da govori o našem moralu, edebu, ponašanju, ibadetu, ophođenju sa porodicom, čuli bismo ono što nam nikada nije palo na um. Koliko puta nam se dogodi da doživimo na ulici ili u društvu uvredu pa to oprostimo, pokazujući naše pridržavanje za vjeru, naš sabur, ahlak i moral. Da istu takvu uvredu ili mnogo manju doživimo od naše supruge, sigurno je ne bismo oprostili, ili ne bismo baš tako lahko i jednostavno prešli preko toga. Da li je osoba koju si slučajno sreo na ulici ili neki prijatelj kojeg vidiš jednom mjesečno preči da mu oprostiš od tvoje supruge?!

Da li je on učinio više dobra prema tebi od tvoje supruge pa da je time to zaslužio?! Brine li on o tebi kada si bolestan, saosjeća li s tobom kada si u problemima?! Najmanje što se može reći jeste da su oboje muslimani i da zaslužuju oprost i lijepo ophođenje prema njima, a najviše da je praštanje i lijepo ophođenje prema supruzi preče i prioritetnije. Tu se ogleda razlika između Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, i naše prakse.

Prije nego što počnemo sa spominjanjem konkretnih načina, treba spomenuti nekoliko bitnih činjenica koje je potrebno poznavati kako bismo ove načine i savjete ispravno shvatili. To što se ovom prilikom obraćamo muškarcima i kritiziramo njihov odnos naspram supruga ne znači da i odnos žena prema muževima ne zaslužuje kritiku, poslije ovoga teksta slijedi tekst o tome, jer nam je cilj uspostavljanje ravnoteže u odnosu među supružnicima.

Druga stvar, većina savjeta uzeta je iz životopisa Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a njegova uputa je najbolja uputa. Ovo ističem iz prostog razloga da neko ne bi pomislio da se bračnim partnerima daju veća prava od prava koja im islam garantira. I na kraju, savjeti koje ćemo spomenuti su mrtvo slovo na papiru, stvari koje smo mi dosta puta čuli, neće biti plodonosni osim ako ih jedan po jedan pokušamo sprovesti u svakodnevnom životu. Nakon toga možemo očekivati bračnu sreću, harmoniju, poštovanje, uzajamnu ljubav i povjerenje.

Dozivanje supruge najljepšim imenom

Razuman čovjek dobro zna kako na insana djeluje, u pozitivnom smislu, kada ga neko doziva najljepšim imenom. Svi mi volimo da nas drugi dozivaju najljepšim imenom, da nas persiraju, da nam se obraćaju sa «gospodine» ili da nas dozivaju po našem prezimenu. Iz spomenutog se ne izdvajaju supružnici, čak su oni najpreči da se dozivaju najljepšim imenima.

Stoga, ako muž želi pridobiti ljubav supruge, neka oproba ovaj način, neka suprugu doziva najljepšim imenom ili nadimkom koji ona voli. Pogledamo li u život Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidjet ćemo da je koristio ovu metodu u ophođenju sa svojim suprugama, u ophođenju sa ashabima, u cilju da pridobije njihovu ljubav dozivao ih je najljepšim imenima. U vjerodostojnim predajama prenosi se da je dozivao Aišu, r.a.: «Ja Aiš»' ili: «Ja Humejra» (o crvenkastobijela).

Pa čak i kada se obraćao nevjernicima, koji su došli i tražili da ostavi ono na čemu je, nije zapostavljao ovu metodu: «Jesi li završio, o Ebu Velide?», govorio je Poslanik Ukbi ibn Er-Rabiji. Vidimo da spomenuti način nije neko mudro slovo, ali je sigurno da ostavlja velikog traga na osobu s kojom komuniciramo. Mi kao da znamo koliki trag na čovjeka ostavlja to kojim imenom ga dozivamo, pa to i koristimo, samo je problematično što to činimo u negativnom smislu, pa dozivamo naše supruge pogrdnim imenima i nadimcima koje one ne vole.

Tako, nažalost, imamo priliku čuti neke supruge kako se žale: «Kada smo se tek vjenčali, moj muž me dozivao imenima sitnih životinja: maco, ptičico, vrapčiću, tepao mi je, a kako je vrijeme prolazilo počeo je da me doziva imenima krupnijih životinja...» Kako čovjek da traži od supruge da ga voli a tako se ponaša prema njoj?

Ljubaznost i međusobna šala

Koliko je ljudi koji ne znaju šta je ljubaznost ili šala u svakodnevnom ophođenju sa suprugom. Ljudi misle da su obavezni samo da obezbijede materijalne potrepštine za porodicu, stvari neophodne za egzistenciju, zaboravljajući pritom na duhovnu stranu bračnog života.

Stranu, koja je možda i bitnija u održavanju ispravnog kursa kretanja bračnoga broda. Pogledamo li u život Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji se u mnogo čemu razlikuje od našeg, vidjet ćemo da je ljubaznosti i međusobnoj šali pridavao veliku pažnju. On, koji je bio predsjednik države, glavni vojskovođa, glavni kadija, otac, suprug, nalazio bi vremena da se našali sa svojom porodicom. Prenosi se od Aiše, r.a., da su jedne prilike bili sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na putovanju pa su se utrkivali Poslanik – onaj kojeg je Allah poslao kao milost svjetovima – i Aiša, r.a., pa je Aiša, r.a., pobijedila Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Kada se Aiša, r.a., udebljala – kako ona za sebe kaže – pozvao ju je Poslanik da se opet utrkuju, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pobijedio Aišu, r.a., a zatim joj se obratio riječima: «Ovo ti je za onu tvoju pobjedu.» (Hadis je zabilježio Ebu Davud, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani.) Gdje smo mi od ovog sunneta? Koliko je nas našlo vremena da se utrkuje sa svojom suprugom, želeći time pridobivanje njene ljubavi i pažnje? Dragi brate, slobodno daj malo oduška sebi u ophođenju sa suprugom. Kuća nije kasarna pa da mora sve da bude strogo ozbiljno i pod konac. Našali se malo sa suprugom pa ćeš vidjeti da će to povećati ljubav među vama i učvrstiti vaše bračne veze.

Korištenje metode ''poklon iznenađenja''

Općepoznato je da poklon ili hedija ostavlja veliki trag na učvršćivanju veza među ljudima, a naročito ako se radi o poklonu koji dolazi od supružnika. Poklanjanje poklona supruzi nije uvjetovano velikom vrijednošću, jer svrha poklona je da se pokaže supruzi da nije zaboravljena od strane muža, da on misli na nju, da se trudi da ispuni njene želje, i da dokaže na taj način svoju pažnju prema njoj.

Ako bi čovjek kupio supruzi nešto što ona voli, bez da to ona prethodno traži, inšallah, neminovno će taj čin voditi ka pridobivanju ljubavi supruge, voditi ka tome da supruga shvati da njen muž misli na nju, da razmišlja o njenim željama, što će onda i nju potaknuti da na to uzvrati pokornošću, poštovanjem, a sve to vodi ka obostranom povećanju ljubavi među supružnicima, što i jest postizanje željenih ciljeva. Zar nije kazao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: «Međusobno razmjenjujte poklone kako biste se zavoljeli!»

Elvedin Pezić, prof.

03.10.2014.

Obaveze muža prema ženi


Pored općih međusobnih dužnosti i obaveza muž ima i posebne obaveze prema supruzi:

- Da joj potpuno ispuni njena moralna i materijalna prava, kao i fizička, tjelesna; da joj isplati mehr, dadne opskrbu, da je čuva, štiti i pazi živeći sa njom na lijep pristojan i propisan način, da je hrani, odijeva i obuva, obezbijedi stan, da joj obezbijedi sve što voli i što je u granicama šerijata, a njemu ne predstavlja poteškoću, da je odgaja na propisan način lijepim savjetom i govorom. Ako se ne pokori, onda seksualnom apstinencijom jedno vrijeme1 a ako se opet ne pokori, onda je udari pazeći da je ne rani, ne slomi neki dio tijela ili udari po licu.

 

Allah dželle šanuhu, kaže: "…A one čijeg se neposluha bojite, posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; kad vam poslušne postanu, onda im zulum ne činite!"[Prijevod značenja En-Nisa, 34]

 

- Da je pouči osnovnim stvarima vjere, ako to ne zna, ili da je pusti da ide na za to određena mjesta, gdje može naučiti (mektebi, seminari, predavanja, škola itd.), pošto duhovna potreba u islamu ne zaostaje za materijalnom.

- Da je prisili na učenje, usvajanje i prakticiranje najosnovnijih islamskih propisa; da joj zabrani neislamsku nošnju i otkrivanje, nedopušteno miješanje i kontaktiranje sa drugim muškarcima, osim u prisustvu mahrema, da joj ne pruži priliku da se moralno pokvari, jer Poslanik, sallAllahu 'alejhi ve sellem, kaže:

"Čovjek je pastir u svojoj porodici i odgovoran je za svoje stado."

- Da ne iznosi njene tajne pred svijet.

- Da ima sa njom seksualne odnose, makar (jednom) u četiri mjeseca, osim ako nema neki poseban uzur i opravdanje, kao što je odsutnost na putu i sl. Naravno, ovdje bi trebalo malo šire obrazložiti i elaborirati ovo pitanje, zbog njegove važnosti u bračnim odnosima, pošto se i sami islamski pravnici razilaze po ovome pitanju. Hanbelijski učenjaci smatraju da bi to moralo biti makar u četiri mjeseca obavezno, osim iz opravdanog razloga. Tako, ako bi muž odbio približavanje ženi nakon četiri mjeseca seksualnog apstiniranja, žena bi imala pravo da traži razvod braka.

Međutim, ako bi muž otišao na put radi potrebe, pa makar se to odužilo, to bi bio opravdan razlog odgađanja intimnih odnosa. Ako bi muž otputovao i proboravio šest mjeseci, a ne bi imao opravdanja za dalji boravak, pa ga žena pozvala, trebao bi da se vrati, kao što je Omer radijellahu 'anhu, donio odluku za oženjene mudžahide; da šest mjeseci proborave sa vojskom na ratištu, četiri kod svojih žena, a dva mjeseca na putu, po mjesec u dolasku i odlasku.

- Da spava i zanoćava kod nje. Ako je u poligamnom braku, onda je obaveza da boravi kod nje kad dođe njena reda u noćima.

- Lijepo bi bilo da dadne dozvolu ženi kako bi mogla u slučaju potrebe služiti svoju bolesnu rodbinu, klanjati im dženazu u slučaju smrti i posjećivati ih pod uslovom da to nije na štetu porodice i muža.

- U slučaju pokornosti žene, muž nema prava da je udara ili da je ostavlja u krevetu.

- Muž je vođa i nadređeni u domu supružnika.

- Da je ne prisiljava na odvratne i mrske stvari.

- Da joj dozvoli pravo mišljenja i da se konsultuje sa njom.

- Da se lijepo ophodi prema njezinim roditeljima i rodbini.

- Da je ne iznenađuje povratkom sa puta, da je obavijesti o tome i traži dozvolu ulaska kod nje kada se vrati (da je ne bi zatekao u neurednom i nepoželjnom stanju što može imati nepoželjnje konsekvence u daljem bračnom životu).

Obostrane obaveze
 
Allah dželle šanuhu, propisuje supružnicima prava i obaveze kojih bi trebali da se drže.

Allah dželle šanuhu, kaže: "…One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu - samo muževi imaju prednost nad njima jednu deredžu - stepen…"[Prijevod značenja El-Bekara, 228]

Poslanik, sallAllahu 'alejhi ve sellem, je na Oprosnom hadždžu kazao: "Vaše supruge kod vas imaju svoja prava, a i vi imate svoja prava kod njih…"

Neke od tih zajedničkih međusobnih dužnosti i obaveza su:

- bračna vjernost,

- ljubav i milost,

- povjerenje,

- želja, strpljivost, podnošenje životnih nedaća i problema u nastojanju očuvanja bračne zajednice,

- pridržavanje općih adaba i propisa sa kojima se produžava bračna veza, itd.

Izvor: iz knjige "Prva bračna noć"

Priprema: Stazomislama.com

01.10.2014.

Poziv na post u petak (3.10. 2014.)

Poštovana braćo i cijenjene sestre, podsjećamo vas da je u petak, deveti dan mjeseca zul-hidžeta, tj. dan Arefata, i da onaj ko isposti taj dan ima ogromnu nagradu, inšallah. O odlikama tog dana donosimo isječak iz teksta dr. Safeta Kuduzovića:

Ebu Katade prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Post na dan Arefata iskupljuje od...grijeha prošlu i narednu godinu, a post dana Ašure iskupljuje od grijeha prošlu godinu." (Muslim)

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom hadždžu obavijestio ashabe o Allahovom oprostu, upitali su: "Allahov Poslaniče, da li oprost vrijedi isključivo za nas?" "Za vas i za sve one koji doðu nakon vas do Sudnjeg dana", reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Ibn Mubarek, Sem'ani u ''Edebul-imla'', str. 97, i Ibn Abdil-Berr u ''Et-Temhidu'', 1/128-129, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ''Sahihut-tergib'', 2/33.)

Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolja dova je dova na dan Arefata." (Tirmizi i Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.)

Ibn Abdill-Berr kaže: "Citirani hadis ukazuje na odliku dove na Arefatu, što neminovno ukazuje na odliku Arefata nad drugim danima." (Vidjeti: ''Et-Temhid'', 6/21.)

Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nikada veći broj ljudi ne bude osloboðen vatre džehennemske kao na dan Arefata. Uzvišeni Allah se ponosi hadžijama pred Svojim melekima, govoreći: 'Šta žele ovi ljudi.'" (Muslim)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah se ponosi onima koji borave na Arefatu pred stanovnicima nebesa, i kaže im: 'Pogledajte ove Moje robove, došli su raščupani i uprašeni iz raznih predjela, vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio grijehe, iako bili obilni kao kapljice kiše.'" (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca.) Post na dan Arefata ima posebnu odliku (osim hadžija, oni ne poste taj dan).

U jednom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Na dan Arefata Uzvišeni Allah se spusti na dunjalučko nebo i ponosi se Svojim robovima pred melekima i kaže: 'Pogledajte Moje robove, došli su izloženi suncu, uprašeni, raščupani, iz raznih predjela. Vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio...'" (Ibn Mende, Begavi u ‘’Šerhus-sunne’’, 7/159/1931 i Ebu Jala, 2/299/2086, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: ‘’Es-Silsiletud-daife’’, 2/125.)

Ibn Omer prenosi poduži hadis u kome stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "...a na dan Arefata Uzvišeni Allah se spusti na dunjalučko nebo." (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ‘’Sahihut-tergib’’, 2/34-36/1155.)

Prenosi se od Ummu Seleme da se Allah spušta na dunjalučko nebo na dan Arefata. (Darekutni u ‘’Kitabun-nuzul’’, str. 48/95-96, Lalekai u ‘’Šerhul-usul’’, 2/499/768, sa slabim lancem prenosilaca.)
________________________________________

Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Pitanje: Kako postiti kada se dan Arefata zadesi u petak?

Odgovor: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se petak izdvaja i obilježava postom. Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao je jednoj od svojih supruga i zatekao je kako posti, pa ju je upitao: “Da li si jučer postila?” Ona je odgovorila: “Nisam.” “A da li si mislila sutra postiti?”, ponovo je upitao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a ona odgovori: “Nisam.” Tada joj je Poslanik naredio da prekine post. (Buhari, br. 1986, i Ahmed, br. 6732) Također, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka niko od vas ne izdvaja post petkom, osim ako će postiti dan prije ili dan poslije.” (Buhari, br. 1985, i Muslim, br. 1144)

Navest ćemo neke od razloga zabrane posta petkom:

(1) Uzvišeni Allah učinio je ovaj dan praznikom za muslimane.

(2) Nakon što je Allah učinio petak najboljim danom, izrečena je zabrana izdvajanja ovog dana posebnim ibadetom, kako se ne bi pomislilo da je ibadet bolji ili vredniji u ovom danu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nemojte izdvajati dan petka postom, niti njegove noći noćnim namazom.” U komentaru ovog hadisa imam Nevevi, rhm., rekao je: “U ovom hadisu izrečena je jasna zabrana o izdvajanju noći ili dana petka ibadetom.” (Šerhu Muslim, 20/8)

Dan Arefata dozvoljeno je postiti ako se zadesi u petak i nije potrebno postiti dan prije, jer se ovim postom u osnovi ne namjerava izdvajanje petka kao posebnog i odabranog dana. Islamski su učenjaci dozvolili da se petak posti zasebno u sljedećim situacijama: ako se osoba zavjetovala da će postiti, ako se u petak zadesi dan Arefata ili dan Ašure, ili ako se osoba posti Davudov post, pa se zadesi da treba postiti u petak. A Allah najbolje zna!

Priredio: Sead Kumro - minber.ba

29.09.2014.

Savjeti supruzi

Stimuliši svoga muža na zajednički rad za ovu vjeru. Ne prepuštaj to samo njemu, jer ova vjera kao što treba muškarce muslimane tako treba i žene muslimanke i njihov rad, učenje, trud i zalaganje.

- Razgovaraj sa svojim mužem o njegovim problemima, pokušaj da mu olakšaš, da ga razumješ.
- Pokušaj da ga razveseliš kad god te pogleda.
- Nemoj preuveličavati probleme s kojima se suočavate pa da postaneš nezadovoljna.
- Vodi brigu o posjetama kako svojim tako i njegovim roditeljima.
- Ne dulji telefonske razgovore kada ti je muž tu.
- Nemoj upoređivati ono što tebi muž poklanja sa onim što je muž od tvoje prijateljice njoj poklonio. Jer svaki poklon je vrijedan ma koliko on sitan bio.
- Ne prenosi tajne svoga muža drugim osobama.
- Uljepšaj se svome mužu onako kako on to najviše voli.
- Iznenadi ga sa novom naučenom surom ili hadisom.
- Ne nabrajaj njegove greške i propuste, jer to može naškoditi vašem braku.
- Podstiči ga na dobro a odvraćaj ga od zla.

Jedan od vidova potpune ljubavi među supružnicima je i ženina zahvalnost mužu na učinjeno dobro. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas upozorava na poricanje muževog dobročinstva i nezahvalnosti njemu. 


Čuvajte se nijekanja blagodati!” Upitan je: “Allahov Poslaniče, a šta je to nijekanje blagodati?” Odgovorio je: “Da neka od vas boravi kod svojih roditelja neudata, a zatim je Alalh opskrbi mužem i dobije od njega dijete, pa se naljuti, postane mu nezahvalna i kaže: “Nisam od njega nikada dobro vidjela!” (Buharija)


Allahov Poslanik, sallallahua alejhi ve sellem, je također rekao: “Allah neće gledati u ženu koja nije zahvalna svome mužu, a ovisi o njemu!” (Buharij
a)

 

 


Stariji postovi

<< 10/2014 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031


MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
1930