Bismillah!

Es Selamu alejkum.

31.07.2014.

Ne kaljaj čast muslimana!Čast je najviša vrijednost čovjeka i od najvažnijih je stvari kojima se posvećuje posebna pažnja. Čast je jedna od pet nužnih postavki koje šerijat čuva i štiti. Šerijat zabranjuje narušavanje časti govorom ili djelom. Primjer za nasrtaj na čast govorom jeste potvora (kleveta).
Potvora za zinaluk (blud) ili homoseksualizam jedan je od najvećih grijeha. Uzvišeni kaže:

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
“Oni koji obijede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu; njih čeka patnja nesnosna.” (Suretun-Nur, ajet 23.)

Ibn Kesir kaže: “Ovo je prijetnja od Uzvišenog Allaha onima koji optuže čestite i nevine žene za blud. Ovo je odgoj onome ko čuje nešto od ružna govora da ga ne širi i ne priča dalje. Uzvišeni kaže:

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون
“Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate.” (Suretun-Nur, ajet 19.)

tj. biraju ružan govor o njima: “Čeka teška kazna.”, tj. šerijatskom kaznom na ovom svijetu, a na Ahiretu patnjom.

Od Ebu Hurejre, r.a, prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Izbjegavajte sedam grijeha koji vode u vatru.’ Rekoše: ‘O Allahov Poslaniče, koji su to?’ Reče: ‘Pripisivanje Allahu druga, sihr (vračanje), ubistvo onih koje je Allah zabranio, jedenje kamate, jedenje imetka jetima (siročeta), bježanje s bojnog polja i potvora čestitih i nevinih.” (El-Buhari i Muslim)

Potvora čestitih se tretira kao zločin za koji se u islamu kažnjava. Potvora proizvodi mnogobrojne opasnosti u društvu. U vjerodostojnoj predaji stoji:

“Muslimanu je kod drugog muslimana zabranjen, njegov život, imetak i čast.” (Muslim)

O upozorenju na potvoru i klevetu muslimana Allah, dž.š., kaže:

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
“A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.” (Suretul-Ahzab, ajet 58.)

Preče je prikriti grješnike koji javno ne čine razvrat, te ih savjetovati i prekoriti sve dok se ne pokaju. Prenosi imam Ahmed od Sevbana, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Ne uznemiravajte Allahove robove niti ih brukajte, niti tragajte za njihovim propustima. Onaj ko traga za propustima svoga brata muslimana Allah će njegov propust tražiti sve dok ga u vlastitoj kući ne obruka.”

Ovo ukazuje da islam nije vjera uhođenja, špijuniranja i traganja za tuđim propustima i mahanama, nego se sve ostavlja za Dan obračuna osim onoga vezanog za prava ljudi u životima i imecima kada je zabranjeno šutjeti. Onaj ko potvori, a zatim se iskreno pokaje atribut griješnika spada sa njega. Uzvišeni kaže:

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
“Osim onih koji se i poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je!” (Suretun-Nur, ajet 5)

29.07.2014.

"Džihad žene je priskrbiti zadovoljstvo muža."

Kaze Poslanik salAllah alejhi ve sselem: "Ženi koja klanja pet vakata
namaza, koja posti, čuva svoje poštenje i poslušna je svome mužu,
biće rečeno: Uđi u Džennet na koja želiš vrata."
(Bilježi Ibn Habben, Sahihul-Džami 660)

“Čovjeku ne priliči da učini sedždu nekom drugom čovjeku, a da priliči čovjeku da učini sedždu nekom drugom čovjeku, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu, zbog veličine njegovog prava nad njom."
(Bilježe ga Ahmed i El-Bezzar, a njegovi prenosioci su ridžalus-sahih (povjerljivi). Pogledaj: Medžmeuz-zevaid, 9/4, poglavlje Hakkuz - zevdži alel-mer’eti..)

“Da sam ikome naredio da učini sedždu drugome, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu.”
(Hadis je hasen - sahih. Bilježi ga Et-Tirmizi, 2/314, u poglavljima o Er-ridau, str.10)

Jedna je žena došla kod Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, zbog neke potrebe, pa kad je završio s tim što je imala kod njega, rekao je: “Da li imaš muža?” Odgovorila je: “Imam.” Rekao je: “Pa kakva si mu?” Odgovorila je: “Ne uskraćujem mu njegovo pravo, osim u onome što nisam u stanju.” Rekao je: “Pogledaj gdje se ti nalaziš kod njega. Pa on je, doista, tvoj Džennet i tvoj Džehennem.” 
(Bilježe ga Ahmed i En-Nesai sa senedima koji su «džejjdun», a bilježi ga i El-Hakim. On kaže: Sened mu je sahihun. Pogledaj «Et-Tergibu vet-terhibu»od El-Mundzirija, 3/52, poglavlje «En–Nikahu ».)

Od Ummu Seleme, radijAllahu anha, prenosi se da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selem: 'Koja god žena umre, a njen muž bude zadovoljan njome, ući će u Džennet.'“
( Bilježe ga Ibn-Madže, 1/595, knjiga En-Nikahu, poglavlje „Hakkuz-zevdži alel-mer’eti”  i El-Hakim, 4/173, knjiga „El-Birru ves-siletu” i rekao je: Sened je sahih.)

Plemeniti Poslanik, sallAllahu alejhi we selem, zacrtao je svijetlu, jasnu i dragu sliku pobožne, drage, moralne i sretne žene na dunjaluku i na Ahiretu:

“Hoćete li da vas obavijestim o vašim ženama u Džennetu?” Rekli smo: “Da, Allahov Poslaniče.” Rekao je: “To je ona koja mnogo rađa djecu i koja je umiljata, a kada se naljuti, ili kada joj se zlo nanese, ili kada se na nju njen muž naljuti, kaže: Ovo je moja ruka u tvojoj ruci. Neću zaspati dok ne budeš zadovoljan...”
(Bilježi ga Et-Taberani, a njegovi prenosoci su „muhtedždžun bihim fis-sahihi”. Pogledaj “Medžme’uz-zevaid”, 4/ 312.

 

 

29.07.2014.

Pazimo li na društvo? "Čovjek je na vjeri svoga prijatelja."

"Društvo moja djeco! Možda dolaziš iz kuče dobra, otac ti je čovjek od dobročinitelja i majka ti je od dobročinitelja al kada izađeš napolje skreneš zbog LOŠEG DRUŠTVA. Kažem: društvo ili te pomaže na putu pokornosti ili će te skrenuti s puta pokornosti. Drug je onaj koji te vuče ili u pokornost ili u griješenje. Kaže Poslanik alejhi selatu ve selam: "Nemoj se družiti osim sa vjernikom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazan." "Primjer dobrog i lošeg druga je kao primjer prodavača mirisa i kovača koji puše u mjeh. Prodavač mirisa ili če ti pokloniti miris ili ćeš kupiti od njega ili ćeš osjetiti lijep miris, dok kovač ili će ti spržiti odječu ili ćeš osjetiti loš miris od njega." Pa od največih uzroka koji će ti pomoći da ostaneš na pravome putu jeste: DOBRO, BOGOBOJAZNO DRUŠTVO. PA SAVJET DJECO MOJA: PAZITE NA DRUŠTVO, PAZITE NA DRUŠTVO!"

(Dr. Muhammed Hassan)

25.07.2014.

...Bogobojazna nevjesta...

Obukla je prelijepu bijelu vjenčanicu spremala se satima za taj dan.. za taj trenutak .Nestrpljivo je čekala svog dragog da dodze po nju...Tog je dana poželjela biti posebno lijepa stavila je malo šminke na svoje lice koje je blistalo od sreće.. Njena majka je bila ponosna na nju ušla je u njenoj sobi da vidi dali je spremna i kao da je prvu put vidjela da je njena ćerka kao biser sijala od ljepote..
Začu se glas mujezina iz obližnje dzamije kako je pozivao na namaz.
-Majko Ezan, odoh se ja abdestiti za namaz .
A majka joj reče;
Nemoj kćeri zar ces skidati svoju mahramu i veo sa glave ,satima si bila pored ogledala, nemoj pokvarit' ćes i sminku tako si mi lijepa kćeri moja..
Ne majko nikom ja nedajem prednost vise nego Gospodaru svih svijetova!
Ovoga te puta neću poslusati.Skinula je veo oprala šminku spremila se za namaz...Pala je na sedzdu...al više nije ustala to je bila njena poslednja sedzda.Odabrala je da umre klanjajući a ne igrajući...Allah joj se smilovao .

Kako li će naš život zavrsiti tvoj, i moj sestro moja ??
20.07.2014.

SubhanAllah

Sa predavanja šejha Muhameda Hasana :

“Jedan od mojih prijatelja, koji inače radi u jednoj od bolnica u Egiptu, ispričao mi je slijedeći
slučaj: “Šejh Muhamed, tako mi Allaha, tokom dugogodišnjeg rada u bolnici, ovakav slučaj
nisam vidio niti čuo za nešto slično. Doveli su nam čovjeka koji
je prešao 60 godina a koji je bio hafiz Kur'ana. Kad sam ušao kod njega u sobu da mu objasnim operaciju i način same operacije,vidio sam... starca bijele brade i
izrazito svijetlog lica, kao da svjetlost izbija iz njegovih obraza. Kad smo ga pripremili za operaciju i kad smo mu obukli ogrtač u kojem će se operisati,
počeo je da plače. Začudili smo se, ja sam mu se obratio
riječima:“Zašto plačeš, pa ti si od nosioca Kur'ana, naš Imam, čemu suze?“

A on nas pogleda i reče:“Tako mi Allaha,ja ne plačem što se bojim operacije ili smrti, nego plačem jer su mi rekli da će operacija da traje negdje oko četiri sata..“
Rekao sam mu:“Da, čak možda i šest sati, ali zašto plačeš ako nije strah od operacije?“
Dedo hafiz odgovori:“Plačem, jer ću za to vrijeme biti spriječen da proučim
moj svakodnevni dio Kur'ana koji učim, jer ja svaka tri dana
proučim čitav Kur'an, znači svaki dan po 10 džuzeva, a operacija
od šest sati će da oduzme dosta vremena, pa me toga
strah!“...

Pogledao sam dedu i oborio pogled, osjetio sam neku tjeskobu u prsima, starac ispred
mene bolestan i treba da se operiše, plače jer će ga proći nekih 5-6 sati i da za to vrijeme neće da prouči nekoliko džuzeva,a ja, ja zdrav, mlad, ubijam se od
dosade, Kur'an uzmem, u dva-tri dana ili čak sedmično...osjećao sam se tako malim.Kao da se dedo hafiz malo zamislio,pa mi reče:“Doktore,imam za tebe jednu molbu, ako može da prije
operacije ja klanjam dva rekata i da me ostavite u operacijskoj sali na krevetu čitav jedan sat kako bi ja započeo svoje svakodnevno učenje Kur'ana, a onda nakon sat vremena,nek mi se dadne anestezija i vi počnite sa operacijom.“
Rekao sam da nema nikakvih problema.

Dedo hafiz je klanjao,legao na operacijski stol, ažmirio i počeo da uči Kur'an, učio je naglas.
Nakon sat vremena,doktor je
prišao i dao mu anesteziju i dedo je klonuo čitavim tijelom, pao je u nesvijest. Doktori su prišli i počeli sa operacijom. Tako mi
Allaha šejh Muhamed, tokom čitave operacije, ovaj dedo je učio Kur'an naglas, nije prestajao, dakle dok je trajala operacija čitavo vrijeme, dedo je učio Kur'an kao da je budan.“

SubhanAllah, kad je srce vezano za Kur'an, a jezik sluša ono što
mu se nalaže iz srca, a ostali dijelovi tijela su kao poslušna vojska tom kralju-srcu.

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve
sellem, je rekao: „U čovjekovom tijelu ima jedan organ, ako je on
zdrav čitavo tijelo je zdravo, a ako je on pokvaren čitavo tijelo
osjeća nesanicu,zaista je to srce“. (Buharija, Muslim)


Stariji postovi

<< 07/2014 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
1756