Bismillah!

Es Selamu alejkum.

27.11.2014.

Bogobojaznost Ubejda b. Umejra

Živješe u Meki žena koja je bila izrazito lijepa. Jednog dana dok je gledala svoje lice u ogledalu, zadivljena svojom ljepotom, reče svome mužu: Misliš li da ima neko ko bi mogao vidjeti moje lice, a da ga to ne zavede. Naravno da ima, ponosno odgovori on. A ko je to - upita ona znatiželjno. Ubejd b. Umejr - odgovori on. Hoćeš li mi dozvoliti da ga probam zavesti - upitno će ona? Naravno da hoću - odgovori on.
Nakon toga ona ode, te se uljepša, namirisa, obuče najljepšu odjeću, a zatim ode kod iskrenog Allahova roba, Ubejda b. Umejra koji je bio u mesdžidu Kabe.

 Ušla je u mesdžid pretvarajući se da ga želi upitati neko pravno pitanje, pa kada ljudi napustiše Ubejda i on osta sam priđe mu kao da želi da ga nešto upita.
Kada mu se dovoljno približila otkrila je svoje lice pred njime, koje je blještalo kao da je dio mjeseca. Vidjevši šta je uradila, Ubejd obori pogled, pa joj reče: O Allahova robinjo, pokrij svoje lice.
O Ubejde, ja sam zavedena tobom, moje srce izgara od ljubavi prema tebi, i ti znaš šta ja hoću od tebe, pa ispuni moju želju - reče ona.

Upitaću te nešto - reče on, pa ako mi iskreno odgovoriš razmisliću o tvojoj ponudi.
Tako mi Allaha sve što me upitaš iskreno ću ti odgovoriti - reče ona.
Reci mi kada bi melek smrti došao da ti uzme dušu dali bi voljela da sam ti ispunio tvoju želju? Ne, tako mi Allaha - odgovori ona! Iskreno si odgovorila - reče on.

Reci mi, da si sada spuštena u kabur, i da si u iščekivanju kaburska patnje, da li bi voljela da sam ti ispunio tvoju želju? Ne, tako mi Allaha - odgovori ona. Iskreno si odgovorila - reče.

Reci mi, kada bude podjela knjiga na sudnjemu danu, a ti neznaš u koju ruku češ je dobiti - u ljevu ili u desnu, da li bi voljela da sam ti ispunio tvoju želju. Ne, tako mi Allaha - odgovori ona. Iskreno si odgovorila - ponovo će on.

 Reci mi, kada budeš prelazila preko sirat ćuprije, i budeš u neizvijesnosti da li ćeš uspijeti ili ne, da li bi onda voljela da sam ti ispunio želju. Ne, tako mi Allaha - odgovori ona. Iskreno si odgovorila - ponovo će Ubejd.

Reci mi, kada dođeš do vage na kojoj će se vagati dijela, i budeš u neizvijesnosti da li će prevagnuti tvoja dobra ili loša dijela, da li bi tada voljela da sam ti ispunio želju. Ne, tako mi Allaha - odgovori ona. Iskreno si odgovorila - reče on.

Reci mi, kada staneš pred Allahom polagati račune, da li bi voljela da kod sebe imaš to djelo koje sada tražiš. Ne, tako mi Allaha - odgovori ona. Iskreno si odgovorila - reče.

 Zatim joj se obrati riječima: Boj se Allaha, o robinjo Svevišnjeg i Moćnog, Allah je Taj koji je prema tebi neizmijerno dobar, i koji te mnogim blagodatima obdari - zatim ustade i ode. Ona, došavši kući, muž je upita: Šta si uradila sa Ubejdom?! Ona mu odgovori: Ti si propalica, i ja sam propalica, i svi smo mi propalice, samo je Ubejd onaj iskreni. Nakon toga ova žena se iskreno pokajala, te se okrenula iskrenom obožavanju i robovanju Allahu dž.š. putem namaza, posta, skromnosti, a njen muž bi govorio: Šta mi uradi Ubejd?! Pokvari mi ženu; svaku noć mi je bila kao nevjesta, a sad mi je postala asketa.
 (Revdatul-muhibbin, Imam Ibnul-Kajjim rhm.) Izvor: medina-bosna.net

25.11.2014.

Divna dova!Gospodaru naš, našu bol zamjeni utjehom, tugu radošću, a strah sigurnošću. Gospodaru naš, neka jekin zgasne požudu srca, neka rijeka imana utrne žar duše. Bože, umornim očima podari siguran san, nemirnim dušama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Bože, neka Tvoj nur prosvijetli izgubljene oči, neka zalutali nađu Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu.

Gospodaru naš, neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna šejtanska šaputanja, neka Istina prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrši sve spletke šejtanske. Bože, sačuvaj nas od tuge i brige, a iz naših duša odagnaj nemir. Samo se Tebe bojimo, Tebi robujemo, na Tebe se oslanjamo i od Tebe svaku pomoć tražimo. Ti si naš Gospodar i Zaštitnik, pa divnog li Gospodar i Pomagača.

22.11.2014.

UZMI MED I NE RAZBIJ KOŠNICU


Nježnost je ukras svemu. Ona sve brige otklanja. Blag način razgovora, iskren osmijeh kada je teško i lijepa riječ, sve su ovo prefinjenosti i odmor sretnih. To su i osobine vjernika koji je poput pčele. Ona se hrani lijepim, proizvodi lijepo i kada sleti na neki cvijet, ne uništava ga, jer Allah blagodari one koji su blagi i nježni, a ne one koji su grubi i nasilni.

Tako postoje ljudi zbog čije pojave srca zatrepere, duše se ushite i pogledi se raznježe, jer su takvi ljudi među nama omiljeni. Njihove riječi drage su nam bilo da nam oni što daju ili uzimaju, bilo da prodaju ili kupuju, dolaze ili odlaze.

Stjecanje prijatelja jeste, uistinu, umijeće koje poznaju plemeniti ljudi i dobročinitelji. Njih uvijek okružuju skupine prijatelja. Ako su prisutni u društvu, osjeća se veselje i radost. Ako su odsutni, prijatelji za njih pitaju i uče dove.

Ovi sretnici imaju etičko načelo koje glasi: "Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati." (El-Fussilet, 34.) Pred njihovim toplim emocijama, iskrenom dobrotom i velikodušnim praštanjem topi se mržnja. Loše zaboravljaju, dobročinstvo pamte. Pogrdne i ružne riječi ne primaju k srcu, već puštaju da se njihov eho bespovratno izgubi u daljini. Ljudi su od njih sigurni i mirni.

" Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. Vjernik je onaj od koga je sigurna imovina i život drugih ljudi." (Hadis)

"Allah mi je naredio da budem dobar s onima koji me izbjegavaju, da praštam onome ko mi nepravdu učini i da udijelim onome ko meni ne daje." (Hadis)

"Za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskodici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju - a Allah voli one koji dobra djela čine." ( Alu Imran, 134.)

20.11.2014.

SubhanAllah a kakav je naš namaz?!

Hatim el-Esama su pitali kako postiže skrušenost u namazu.
On odgovori:

"Kada stupim u namaz i izgovorim tekbir, zamislim Kabu ispred svojih očiju, Sirat - ćupriju ispod svojih nogu, Džennet sa svoje desne a Vatru sa lijeve strane. Zamišljam da je melek smrti iza mene i da Božiji Poslanik s.a.v.s., posmatra kako obavljam namaz. Pritom pomislim da mi je to posljednji namaz. S najdubljim poštovanjem izgovorim tekbir, zatim anstavim s prisebnošću učiti; ponizno ruku činiti i skrušeno na sedždu padati. U namazu pojačavam strah od Allaha i nadu za Njegovim oprostom. Kada predam selam, nisam siguran da li mi je namaz primljen."

19.11.2014.

DAR OD ALLAHA

Allah ti ništa neće uskratiti, a da ti umjesto toga ne podari još bolje, ako sve to strpljivo podneseš i nadaš se Njegovoj nagradi. Dokaz za to jeste hadis:

Kome uzmem voljenu osobu, pa on to strpljivo podnese, u zamjenu ću mu pokloniti Džennet. Kome uzmem sina, pa to strpljivo prihvati, imat će kuću u vječnosti."

To je samo jedan mali primjer zahvalnosti koju mu Bog ukazuje zbog žrtve koju je podnio.

Ne očajava zbog neke nevolje, jer Onaj Koji ju je odredio posjeduje sve nagrade, Džennet i naknadu za pretrpljenu bol.

Allahovi štićenici koji su iskušavani i koji su pretrpjeli brojne nevolje bit će pozdravljani u Firdevsu:

"Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište." ( Er-Ra'd, 24. )

Trebali bismo misliti o naknadi koju nam Allah daruje zbog nevolje i o dobru koje poslije nje dolazi.

Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!" ( El-Bekare, 157. )

Život na dunjaluku je kratak, njegovo je bogatstvo malo. Ahiret je bolji i vječan je. Stoga, onaj koga ovdje zadesi nevolja tamo će dobiti naknadu. Ko se na ovom svijetu trudi i umara tamo će se odmarati. No, onima koji su se vezali za dunjaluk i koji su svoja srca njemu predali najteže pada činjenica da je njihova sreća kratkog vijeka i da će prestati. Upravo to narušava njihov spokoj na dunjaluku. Oni samo ovaj život žele, pa su im sve nevolje u njemu tako velike i teške. Oni samo gledaju ispred sebe, i vide samo trošni i prolazni dunjaluk.

O vi koji ste u nevolje zapali, znajte da nećete svoju nagradu propustiti. Allah vam poruku punu blagosti, dobrote i nagrade šalje. Svako koga snađe neka poteškoća treba poslušati ajet u kojem Uzvišeni kaže: "I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje bit će milost, a izvan nje patnja."

( El-Hadid, 13.)

Ono što je kod Allaha bolje je, vječnije i uzvišenije.

17.11.2014.

Divni savjeti iz knjige: Ne tuguj.

Postoji šerijatsko osamljivanje, a to je da se udaljiš od zla i sljedbenika zla, od dokonih ljudi, predanih zabavi i neredu. Zato se priberi, razum uspokoji, i svoj intelekt obogati biserjem mudrosti i uđi u vrt znanja.

Odvajanje od svega onog što ne vodi dobru i pokori jeste dragocjen lijek kojeg su uspješno koristili poznavaoci srca i duše. Ja te tome savjetujem. Odrekni se svega onoga što je zlo i što podsjeća na raspuštenost, nemarnost i dokolicu. Pohvalan vid sastajanja i društvenosti sadržan je u klanjanju pet dnevnih namaza u džematu, druženju s učenim ljudima, i međusobnom pomaganju u dobru. Dobro se pripazi dokonih sijela i ispraznog govora. Ako se nađes na ovakvim mjestima, nastoj ih što prije napustiti, pokaj se za taj grijeh, obuzdaj svoj jezik, i neka ti tvoj dom bude prostran. U tim prilikama tvoja je duša ugrožena i u nju se uvlači nemir, jer ti sjediš sa nemarnim ljudima čije su riječi nevaljale. Takve su osobe prve u širenju smutnje, nesreće, i nevolja i najprije tebi sve to žele.

"Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas smutnju ubacili."

(Et-Tewba, 47)

Moja jedina želja jeste da se sam za sebe brineš, da svoj dom napuštaš radi lijepa govora ili dobra djela. Tako ćes ponovo osjetiti svoje srce. Nećes gubiti vrijeme, život traćiti i jezik na ogovaranje navikavati. Srce će ti napustiti nemir, uši loša besjeda, dušu ružne misli. Onaj koji je ovo iskusio najbolje zna. A prođi se onoga ko se opteretio iluzijama i predao se sanjarenju.

11.11.2014.

TA ZAISTA S MUKOM JE I LAST

Čovječe, znaj da nakon gladi dodje obilje, nakon žeđi voda, poslije nesanice san, poslije bolesti ozdravljenje. Onaj ko je nestao pojavit će se, zalutali će put pronaći, briga će proći, a tama će se razići. "A Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od Sebe dati." (El-Ma'ida, 52). Obraduj noć zorom koja se javlja na obroncima brda i prostire se dolinama. Obraduj nesretnika nenadnim izlazom koji se za tren nadje. I obraduj očajnika lijepom riječju i oprostom.

Kada vidiš neku pustinju koja se proteže u nedogled, znaj da se iza nje nalazi neka zelena oaza puna hladovine.

Ako vidiš da se neko uže sve vise steže, znaj da ce se prekinuti.

Sa suzom je osmjeh, sa strahom spokoj i sa nemirom mir.

Vatra nije spržila Ibrahima a.s. jer je on bio u Božijem okrilju i zaštiti. "O vatro, rekosmo Mi, postani hladna i spas Ibrahimu. " (El-Enbija, 69)

More nije progutalo Musaa, a.s. jer je on iskreno kazao: "Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati." (Es-Šuara, 62)

Muhammed saws u pećini pokazuje svome drugu kako je Uzvišeni i Veličanstveni s njima, pa On na njih spusti spokoj i da im pobjedu.

Oni koji su zaslijepljeni trenutnom situacijom, i lošim stanjem osjećaju samo nemir i tjeskobu jer njihov pogled ne dopire daleko. Trebali bi pogledati šta se nalazi iza zida, šta se krije iza čadora.

Stoga, nemoj se ni najmanje uznemiravati jer je nemoguće da uvijek budeš u jednom stanju. Najbolji ibadet jeste čekanje izlaza. Dani se mjenjaju, baš kao i vrijeme. Mudri se Stvoritelj svakim časom nečim zanima. On poslije jednih dogadjaja daje druge, ta s mukom je last, s mukom je last.

Iz knjige: Ne tuguj
Autor: Aid el Karni

10.11.2014.

Dobročinstvo drugima čini te sretnim.

Dobrom čovjeku ljepota je ime, dobrota slika, a dobro hrana. Oni koji čine dobro drugima prvi osjećaju korist i slast tog čina. Nalaze plodove tog dobra u svojim dušama, odgoju, osjećajima, te osjećaju širokogrudnost, mir i spokoj.

Zbog toga, kada se teške nedaće spuste na tvoju dušu, kada budeš bolom ophrvan, drugima učini dobro. Tako ćes osjetiti olakšanje i spokoj. Gladnog nahrani, mazlumu pomozi, nevoljnika iz nedaće spasi, bolesnika posjeti, onome ko nema udijeli, i osjetit ćes kako te sreća ispunjava.

Činjenje dobra poput je miomirisa koji koristi onome ko ga nosi, ko ga prodaje i ko ga kupi. Oni koji čine dobro u srcima uzgajaju plemenito bilje koje će ih liječiti kad naiđu poteškoće.

Trajna sadaka jeste i to da se lijepo nasmiješiš i budeš uljudan prema siromasima, "pa makar da vedar i čio budeš sa bratom kada se sretneš". Namrštena lica obznanjuju rat svima onima koje susretnu.

Jedna prostitutka zbog toga što je žednog psa napojila iz svoje ruke, dobila je nagradu Džennet, čije je prostranstvo poput Zemlje i nebesa. Naime, Onaj Koji nagradu daje pun je milosti, oprosta, zahvalnosti i dobrote. On voli dobro i neovisan je od bilo čega.

O vi koji se nalazite u stalnom nemiru i strahu, uđite u vrtove dobra, posvetite se drugima. Dajte im darove, utiješite, pomozite i ugostite ih, samo tako osjetit ćete sreću u njenoj punini.

"...ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao, i on će, zbilja, zadovoljan biti." (El-Lejl, 29-31)

08.11.2014.

UGLEDAJ SE NA ONE KOJI SU NA KUŠNJI


Kad nestane sreće i radosti, vidiš li išta osim iskušenja? U takvim trenucima sav svijet pocrni u tvojim očima. Samo primjećuješ nesretnika, u svojoj kući čuješ naricanje, na svakom obrazu vidiš suzu i na svakoj gori napaćene.

Znaš li koliko se još nedaća dogodi? Koliko još ima onih koji se strpe? Nisi ti jedini čovjek na kojeg su se obrušile nesreće. Možda je tvoja nesreća mala i neznatna u poređenju s drugim. Koliko bolesnih ljudi godinama leži na postelji, koji se u svom nemiru stalno okreću lijevo - desno i koji vrište od boli?

Koliko zatočenika godinama nije vidjelo Sunce čameći u tamnici?

Koliko je roditelja izgubilo rođenu djecu dok su još bila u cvijetu mladosti?

Koliko je samo napaćenih, nesretnih, iznurenih i očajnih!?

Stoga, trebaš se ugledati na ove ljude na teškim iskušenjima. Budi uvjeren da je ovaj život tamnica za vjernika, kuća tuge i nesreće. Danas ćeš vidjeti dvorove prepune ljudi, a sutra neće biti ni traga od njih. Iako vidiš ljude zdrava tijela i duha, mnogobrojno bogatstvo i porod, sve su to dani koji će proći i iza kojih slijedi neimaština, smrt, rastanak i bolesti.

"I nastanili ste se bili u kućama onih koji su se prema sebi ogriješili, a bilo vam je poznato kako smo s njima postupili, i primjere smo vam navodili." ( Ibrahim, 45. )

Svoju dušu moraš obuzdati i ukrotiti poput deve. Uporedi svoje tegobe s onima koji su oko tebe i onima koji su živjeli prije tebe. Tek nakon toga shvatit ćeš da ti uopće i nemaš nekih velikih nevolja u odnosu na druge ljude i da si samo naišao na lagahan problem. Stoga, neka je sva hvala Allahu zbog Njegove blagosti. Zahvalu Mu iskazujemo na svemu što nam je ostavio, dobru se nadamo i gledamo u kakvom su stanju oni oko nas.

U Poslaniku, 'alejhi-s-selatu ve selam, imaš divan uzor. Njega su posipali izmetom, trnje mu pod noge podmetali, u lice ga udarali. Toliko ga je izopćio njegov narod, da je jeo lišće. Prognan je iz Mekke. Razbili su mu sjekutiće, voljenu ženu potvorili. Ubijeno je sedamdeset njegovih prijatelja, izgubio je sina. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, vezao je kamen za svoj stomak zbog gladi. Potvarali su ga da je čarobnjak, vračar, luđak i lažljivac. No, od svega toga Allah ga je sačuvao. Nemoguće je živjeti bez iskušenja. Ono je najbolje čišćenje za dušu i srce. Kada razmislimo o prijašnjim poslanicima i vjerovjesnicima, vidjet ćemo kako je Zekerija, 'alejhi-s-selam, ubijen, Jahja, 'alejhi-s-selam, zaklan, kako je Ibrahim, 'alejhi-s-selam, bačen u vatru. Ovim stazama išli su i ostali prvaci našeg ummeta. Omer, radijallahu 'anhu, je izboden nožem, Osman, radijallahu 'anhu, ubijen je iz zasjede, Alija, radijallahu 'anhu, je ranjen. Mnogi imami bili su bičevani, učenjaci zatvarani i dobri ljudi mučeni.

"Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su prije vas bili i nestali? Njih su satirale neimaštine i bolest, i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik, i oni koji su s njim vjerovali - uzviknuli: 'Kada će već jednom Allahova pomoć?!' Eto, Allahova je pomoć, zaista, blizu!" ( El-Bekare, 241.)

Šejh dr. Aid el-Karni

03.11.2014.

Lijepe islamske navike

Reci: Bismillah (U ime Allaha) - kad nesto radis
Reci: Ja Allah (O Allahu) - kad si u bolu i nevolji
Reci: Estagfirullah (Oprosti mi Boze) - kad se kajes za lose djelo
Reci: Ne`uzu billah (Mi trazimo zastitu od Allaha) - da pokazes da ti je nesto odvratno
Reci: Es-selamu `alejkum (Neka je mir i spas Boziji s vama) - kad sretnes muslimana
Reci: Ve `alejkumu-s-selam (I s vama mir i spas Boziji) - u odgovoru
Reci: InsaAllah (Ako Allah hoce) - kada se nadas da nesto ucinis
Reci: Subhanallah (Slava Allahu ) da pohvalis nekoga
Reci: MasaAllah (Sto Allah hoce) - kad se divis i cudis
Reci: Fi emanillah (U Allahovoj zastiti) - kad nekog ispracas
Reci: Dzezakellahu hajren (Allah ti dao sve najbolje) kad zahvaljujes nekome
Reci: Tevekkeltu `alellah (Oslanjam se na Allaha) - kad rjesavas problem
Reci: La ilahe illellah (Nema Boga osim Allaha) - kad ustanes ujutro
Reci: Elhamdulillah (Hvala Allahu) - kad kihnes
Reci: Jerhamukellah (Allah ti se smilovao) - kad cujes da neko kihne
Reci: Amin (Primi, Boze, nasu molbu) - kad prisustvujes ucenju dove
Reci: Inna lillahi ve inna ilejhi radzi'un (Mi pripadamo Allahu i Njemu se vracamo) - kad cujes za smrt nekog muslimana!!!


Stariji postovi

<< 11/2014 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30


MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
1991