Pakujem za Ahiret. ❤

Es Selamu alejkum.

24.01.2016.

Musa, a.s., I Faraon

Kur’anska i biblijska kazivanja o Mojsiju/Musau, a.s.,i Faraonu su veoma slična. Musa a.s., je sa svojim narodom prešao preko Crvenog mora, koje se otvorilo da bi izraelćani mogli bezbjedno preći. Doj je išao u potjeru za njima, Faraon i njegova vojska su se utopili, jer se more nad njima zatvorilo. U tome se slažu i Kur’an i Biblija. Međutim, Časni Kur’an iznosi još jednu zanimljivu informaciju o Faraonu, koja nije spomenuta u Bibliji: Danas čemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe – ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama (Junus, 92) Dr. Maurice Bucaille je nakon opsežnog istraživanja uvrdio da je Ramses II, faraon koji se u Bibliji spominje, zapravo umro još ranije, tokom Musaovog boravka u Medjenu. Ramsesov sin Merneptah ga je naslijedio i postao Faraon. Merneptah je, ustvari, Faraon koji se utopio dok je proganjao Musaa, a.s., i njegov narod. 1898 godine je u Dolini kraljeva pronađeno njegovo mumuficirano tijelo. Dr. Bucaille je 1975 godine dobio dozvolu da detaljno ispita njegovo tijelo. Analize su pokazale da je Merneptah umro nasilnom smrću, prouzrokovanom utapanjem. Kur’ansko pretskazanje da će Faraonovo tijelo ostati sačuvano da bi potonje generacije uzele pouku se obistinilo, jer se njegovo tijelo i dalje čuva u muzeju u Kairu. Dok se bavio istraživanjem, dr. Bucaille je bio hrišćanin. Kasnije je napisao knjigu Biblija, Kur’an i nauka, u kojoj je priznao da autor Kur’ana ne može biti čovjek, već jedino Sveznajući Stvoritelj. Prihvatio je Islam. Sve navedeno je dovoljan dokaz da Kur’an nije kopija Biblije. Naprotiv, Kur’an je Furkan – rastavljač istine od neistine i od podvala. Kur’an je jedini kriterijum na osnovu kog se može utvrditi šta je u Bibliji ostalo od Božije objave a šta su ljudske interpretacije. A tebi (Muhammede) objavljujemo Knjigu, samo istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od istine koja ti dolazi. (El-Maide 48) Iz knjige: Vjera za sva vremena Autor: Dr. Zakir Naik17.12.2015.

Kako očistiti svoje srce?

● Dova je jedan od najboljih načina čišćenja srca. To vidimo iz ajeta: „Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima!" Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, također bi učio dovu: „Allahumme es'eluke kalben selimen! Gospodaru moj, molim te da mi podariš čisto srce!" ● Lijepo mišljenje i razumijevanje svake tuđe riječi na najljepši mogući način - Omer, radijallahu te'ala 'anh, je rekao: „ne smatraj nijednu riječ svoga brata muslimana zlom sve dok postoji i najmanja mogućnost da se protumači dobrom!" Imam safija, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Onaj koji želi da mu Allah, subhanehu ve te'ala, podari lijepu završnicu, neka ima lijepo mišljenje o ljudima." ● Neistraživanje tuđih mahana i grešaka, a ukoliko se i primjete, neophodno je tražiti im opravdanja - Ibnu Sirin, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Kada ti dođe nekakva loša vijest o tvome bratu, traži mu opravdanje, pa ukoliko ga ne pronađeš reci: „Sigurno on ima opravdan razlog koji ja ne poznajem!" Sjetimo se riječi Abdullaha b. El-Mubareka, rahmetullahi 'alejh, koji je rekao: „Vjernik traži opravdanja, dok licemjer istražuje greške." ● Uzvraćanje na loše lijepim ponašanjem i to se ne smatra slabošću, kukavičlukom, već, naprotiv, snagom, sposobnošću i razboritošću. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati." (Prijevod značenja Fussilet, 34.) ● Udaljavanje od ogovaranja i prenošenja tuđih riječi. ● Vjerovanje u Allahovu odredbu i Sudnji dan. ● Prisjećanje na ponašanje Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, koji bi se zahvaljivao Allahu, subhanehu ve te'ala, na Njegovim blagodatima koje je podario ne samo njemu već i drugim ljudima. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi to činio svako jutro i veče. Molim Allaha Uzvišenog da nam pomogne da očistimo svoja srca od svih prezrenih osobina koje ne dolikuju nijednom muslimanu i koje bi mogle biti prepreka na putu do Allahovog zadovoljstva i Njegovog Dženneta. Neka je svaka zahvala Allahu, subhanehu ve te'ala, i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika

05.12.2015.

Moderna medicina tek sad otkrila korist iddeta (obavezni poslijebračni priček)

Posljednja naučna istraživanja na polju medicine, koja su uradili američki eksperti, potvrđuju nadnaravnost i istinitost kur’anskih ajeta koji govore o idetu (obaveznom poslijebračnom pričeku) i trajnoj zabrani stupanja u bračni odnos braće i sestara po mlijeku. Naime, žena nakon smrti muža mora pričekati četiri mjeseca i deset dana prije nego se uda za drugog muškarca. Američki naučnici su otkrili da u organizmu žene postoji posebna... vrsta bijelih krvnih ćelija koje u sebi imaju tzv. genetsku memoriju. Ove ćelije prepoznavaju strane ćelije koje ulaze u tijelo žene i čuvaju njihove genetske specifičnosti i osobine. Ova vrsta bijelih krvnih ćelija živi samo u ženskom reproduktivnom organu i to tačno 120 dana! Istraživanje je potvrdilo da ukoliko se desi da u roku od 120 dana neke druge ćelije (a ne one koje su već ranije „zapamćene” od strane bijelih krvnih ćelija) dospiju unutar ženskog reproduktivnog organa, dolazi do poremećaja rada imunološkog sistema koji može izazvati nastanak tumora i raka. Ovo otkriće objašnjava pojavu daleko većeg procenta oboljelih od raka materice i dojke onih žena koje upražnjavaju intimne veze s više muškaraca od onih koje su u vezi s jednim muškarcem u toku jednog vremenskog perioda. Ovim se dobrim dijelom daje i objašnjenje zašto je ženama zabranjeno da u isto vrijeme budu s više od jednog muškarca u braku. Pošto ova posebna vrsta bijelih ćelija kod žena 120 dana čuva u svojoj memoriji genetske osobine ćelija koje su prve dospjele u ženski reproduktivni organ, ako se desi da u tih 120 dana dođu u kontakt s drugim ćelijama (od drugog muškarca) i ako dođe do oplodnje, u tom slučaju, novonastali organizam (zametak) će u sebi nositi genetske osobine kako od prvih tako i od drugih ćelija. Također, istraživanje je pokazalo još jedan zanimljiv rezultat. Majčino mlijeko u sebi sadrži ćelije koje u sebi nose genetske osobine i majke i oca. To znači da se majčinim mlijekom na dojenče prenose osobine i oca i majke, što nam pojašnjava šerijatsku zabranu stupanja u brak braće i sestara po mlijeku zbog dijeljenja istih genetskih osobina iako u osnovi nisu u nikakvoj krvnoj vezi. Istraživanje čije smo rezultate naveli trajalo je godinu a tim stručnjaka koji je sve to vodio sastojao se od sedam doktora medicine iz SAD-a i dvojice Egipćana. Detaljniji tok i pojašnjavanje rezultata istraživanja su predstavljeni na međunarodnoj konferenciji o naučnoj nadnaravnosti Kur’ana Časnog i Šerijata održanoj ove godine u Turskoj. IslamBosna.ba Preuzeto sa: N-UM

23.11.2015.

Nakon 25 godina u kaburu

Mejt u kaburu prođe kroz nekoliko faza u vremenu od 25 godina. U prvoj noći tijelo počne da truhne oko trbuha i spolnog organa. SubhanaAllah, stomak i spolni organ su nešto najbitnije čovjeku u njegovom životu, i veoma mnogo se trudi se da zadovolji potrebe i jednog i drugog, a, kojeg li apsurda, ovo dvoje će mu uništiti život i na ovom i onom svijetu, udaljit će ga od Allaha, a prvi će se raspasti. Nakon toga tijelo poprima zelenu boju. I to nakon što se uljepšavalo, koristeći različita kozmetička sredstva, ovaj put će se zadovoljiti samo sa jednom bojom po cijelom tijelu. Drugi dan počinju se raspadati ostali unutrašnji organi: jetra, pluća, crijeva... Treći dan, iz tijela se počne osjećati neugodan vonj. Nakon prve hefte, tijelo se počinje nadimati, što je posebno izraženo na licu, očima, jeziku i obrazima. Nakon deset dana, nadimaju se stomak, želudac i crijeva. Nakon dvije hefte, počne opadati kosa. Nakon petnaestog dana zelena muha osjeti vonj mejita na udaljenosti od 5 km, a ubrzo nakon toga crvi prekriju cijelo tijelo mejita. Nakon šest mjeseci, od tijela ne ostane ništa osim skeleta. Nakon dvadeset i pet godina, ovaj skelet se pretvori u prah osim jednog malog dijela kosti koja se nalazi na kraju kičme (repnjača). To je tijelo kojem poklanjate toliko pažnje, ali će se ono ipak na kraju raspasti, osim tijela šehida. Zato nemojte dozvoliti da vam život prođe u naslađivanju i zadovoljavanju tjelesnih požuda. Neka vam posjeta kaburima bude navika. Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjećivao je mezarje Bekiju svake hefte. Također se prenosi da je naređivao posjećivanje kabura: ''Bio sam vam zabranio posjećivanje kabura, ali sada vam dozvoljavam; posjećujte ih jer će vas to podsjetiti na smrt.'' ''I tako mi vremena, čovjek je doista na gubitku, osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, onih koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju strpljivost.'' (El-Asr) Preuzeto sa FB stranice: Biti u necijoj dovi? Neprocenjivo21.08.2015.

!!!!

Ibrahim et-Tejmi je govorio: “Ja zamislim sebe u Džennetu kako jedem njegove plodove i pijem ukusna pića i uživam sa džennetskim ljepoticama, zatim zamislim sebe u Džehennemu kako jedem bodljikave plodove sa drveta Zekkum, okovan u najteže okove, i onda upitam svoju dušu: ‘Šta bi od ovo dvoje željela?’ I kao da čujem odgovor: ‘Želim se vratiti na dunjaluk da radim dobra djela.’ Ja joj onda odgovorim: ‘Pa ti si još uvijek na dunjaluku, zato se trudi i radi ako želiš uživati džennetske blagodati.’” (Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Uweyd)

18.07.2015.

Fatiha, zamjena za našu lijenost!

Svima nama poznato je da naš narod, kada prolazi pored mezarja, podiže ruke i uči Fatihu za umrle, dakle, iznad mezara umrlog uče ajete koji u prijevodu na naš jezik glase:

1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
2. Milostivog, Samilosnog,
3. Vladara Dana sudnjeg,
4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
5. Uputi nas na Pravi put,
6. na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali
8. niti onih koji su zalutali!

Šta si ti uradio za umrlog učeći ovu suru, jesi li ga barem spomenuo dok si učio? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podučio nas je da, kada prolazimo pored mezarja, proučimo: “Es-selamu ‘alejkum ehled-dijari minel-mu’minine vel-muslimine ve inna inšaallahu bikum lahikun. Jerhamullahul-mustakdimine minna ve minkum vel-muste’hirin. Nes’elullahe lena ve lekumul-afijeh!Mir neka je na vas, o stanovnici ovih kabura! I mi ćemo se, ako Bog da, vama priključiti. Neka se Allah smiluje i našim i vašim precima, kao i potomcima! Molimo Ga za oprost, i nama i vama!

Dakle, kada se prolazi pored mezarja treba učiti navedenu dovu, a šta mi prakticiramo učiti umrlima? Razmislite o prijevodu sure Fatiha i uvidjet ćete da to živi treba da uče sami za sebe moleći tako Uzvišenog Allaha za uputu. Je li isto učiti spomenutu dovu i Fatihu za umrle? Velika je ovo razlika.

Međutim, nama je poteško ovo naučiti, malo nam je to zahmetli. Kod nas Fatiha mijenja sve, posebno ljudsku lijenost. Samo nemoj da ja moram nešto novo učiti, da ja moram nešto novo čitati – može li to Fatiha zamijeniti? Čovjek je dvadeset godina u islamu, ali nemoj da bi naučio koju dovu, već samo gleda da li to može zamijeniti Fatiha. Svaki čovjek treba da bolje obožava Uzvišenog Allaha, da Mu bolje robuje i da Mu bude pokoran onako kako treba.

Preuzeto sa video predavanja prof. Enesa Julardžije
Pripremio i prilagodio NUM portal

13.07.2015.

Dovimo što više u ovih par preostalih dana Ramazana.

Dvanaest mjeseci u godini su kao dvanaest sinova Poslanika Jakuba, a.s. I baš kao što je Poslanik Jusuf bio najomiljeniji Jakubu, a.s., mjesec Ramazan je najdraži Allahu.

I baš kao što je Allah oprostio svim jedanaest braća Jusufovoj, zbog njegove dove, On može oprostiti vaše grijehe tokom jedanaest mjeseci zbog vaše dove u Ramazanu.

(Imām Ibn Jawzī)06.07.2015.

Zlatna pravila u rjesavanju bracnih problema

1. Pronaći odgovarajuće vrijeme za razgovor o problemima. Neke situacije nisu pogodne za razgovor i zato ih treba izbjegavati. Individulano je pitanje koje je vrijeme najbolje za razgovor. Svaki supružnik treba da dobro upozna svog bračnog druga i koristi pravo vrijeme za pokušaj rješavanje problema.

2. Paziti na način na koji se problem izlaže supružniku. Vrlo bitno je da način na koji izlažemo problem ne bude iritirajući za supružnika. U tome će nam puno pomoći ako zamjenicu TI zamijenimo zamjenicom JA. Nije isto kada supružnik kaže: „TI si grub/a prema meni!“, i kada kaže: „JA osjećam da se grubo odnosiš prema meni!“.

U prvom primjeru supružnik će razumjeti da je optužen, te će osjetiti potrebu da se brani. Neće se složiti s tom tvrdnjom i možda će odbiti razgovor. U drugom, pak, primjeru daleko je veća mogućnost da supružnik prihvati ponuđenu tvrdnju.

3. Prilikom razgovora o problemu skoncentrisati se samo na problem koji je predmet razgovora. Česta greška koja se javlja kada supružnici razgovaraju o nekom problemu je vezanje drugih problema za razgovor, ili otkopavanje starih „ratnih sjekira“. To toliko optereti komunikaciju da je gotovo nemoguće riješiti problem. Zato se treba držati pravila: Jedan razgovor – jedan problem!

4. Prilikom razgovora o problemima treba maksimalno imati na umu sve psihološke razlike između muškarca i žene (o tome je ranije već detaljno pisano, op. a.). Uz uvažavanje spomenutih razlika naš dijalog bit će rasterećen i jako produktivan, a razumijevanje će biti neuporedivo bolje.

5. Vrijeme je dio lijeka. Dakle, neki problemi ne mogu se riješiti samo jednim razgovorom, ma kako on produktivan bio! Nekada je potrebno vrijeme da se sve slegne i da se problem riješi. Takve probleme treba prepoznati i strpljivo raditi na njihovom otklanjanju.

6. Dova. Nikada ne zaboraviti stvarni uzrok problema u braku, te se oslanjati na Allaha, dž.š., i tražiti Njegovu pomoć u rješavanju problema. Dova je oružje na koje vjernik uvijek treba računati!30.06.2015.

Savjet sestri

DA!

DA… tvom lijepom sirokom osmijehu kojim izrazavas ljubav prema drugima!
DA… tvojoj lijepoj rijeci koja gradi prijateljstva bez mrznje!

DA… tvojoj sadaki udjeljenoj koja sretnim ucini siromasnog i zasiti gladnog!
DA… tvojoj osamljenosti uz kur`an, njegovo ucenje, razmisljanje o njegovim ajetima, radjenje po njemu!

DA… tvom sjecanju i spominjanju Allaha, tvojoj dovi dok drugi spavaju, tvom pokajanju za ucinjene grijehe!

DA… tvom islamskom odgoju kojim odgajas svoju ili tudju djecu!

DA… tvom druzenju sa onima koje se boje Allaha, koje vole islam, postuju druge vjernike i vjernice!

DA… tvom postivanju roditelja, odrzavanju rodbinskih veza, dobrocinstvu prema komsijama, paznji prema sirocadima!

DA… tvom citanju korisnih knjiga, tvom trudu da steknes sto vise znanja i koristis islamskom ummetu!

DA… svemu dobrom i lijepom koje cinis, govoris ili zelis drugima !

NE!

NE… tvom neznanju, neiskoristenom vremenu!

NE… sakupljanju i cuvanju novca zbog kojeg trosis zdravlje, miran san, srecu i mir!

NE… gledanju i trazenju gresaka u drugima zaboravljajuci svoje greske i mahane!

NE… pridavanju paznje samo sebi i svo joj dusi i tijelu dajuci im sve sto pozele!

NE… tvom gubljenju vremena i trosenju sati u zabavi!

NE… tvom zapostavljanju svoje kuce i sebe same od cistoce, lijepog mirisa, rasporeda i urednosti!

NE… svakom haramu bio on jelo, pice, odjeca i sve sto je zabranjeno od tvog Gospodara!

NE… zaboravu onog svijeta, sudnjeg dana, kabura i svih njegovih strahota!

NE… zaboravu nase brace muslimana i sestara muslimanki ma koliko daleko od nas bili!

NE… trosenju novca u zabranjene stvari, rasipanju u dozvoljene, skrtarenju u ibadetu!

 

21.06.2015.

Suze na svadbi

Soba se polahko puni ženama. Svaka se selami sa mnom i dovi za bereket. "Allah te blagoslovio i svaku ti blagodat dao! Allah vas sjedinio u dobru!" Svaka dovi za blagoslov i dobro potomstvo. Nakon nekoliko minuta ostajem sama prizivajuci daleku prošlost. Suza neprimjetno skliznu iz moga oka...

Sjetih se majke kako moli Allaha, dž.š., da mi da dobrog muža. Kao u snu vratih se unatrag prelazeci u mislima duge godine.Jutro tog dana. Gdje mi je majka? Gdje je otišla? Iako imam samo pet godina, moj glas je odjeknuo u sobi. Ponovih pitanje: gdje mi je majka? Odgovaraju mi samo moje suze. Neko dodade slabim glasom, isprekidanim placem: "U džennetu je ako Bog da."...

Toga dana nisam znala ko jace place. Moj trogodišnji brat, ljudi oko nas ili ja. Uhvatih brata za ruku i krenuh u potragu za majkom. Naše male nožice se zacas zamoriše od trcanja tamo-amo. Popeli smo se na sprat. Otvorili vrata svih soba. Razgledali kuhinju. Uprkos našem trudu, ne nadosmo je. Tada se uvjerih da majka nije u kuci, pa zagrlih brata i zaplakah. Gdje je nestala?

Napokon se sjetih sva radosna. Preostalo je jedno mjesto na kojem je nismo tražili. Staro drvo. Oduvijek je voljela da sjedi u njegovoj sjenci. Potrcasmo niz stepenice. Brat pade nemocan da me stigne. Medutim, na kraju ugledasmo samo drvo. Uzalud smo gledali u široku krošnju i prostor koji je zahvatio njen ugodan hlad. Majke nema.

Odjednom zacuh dozivanje muškaraca. Ubrzo prodoše ispred nas noseci nešto na ramenima. Brat me upita šta to nose. Odgovorih mu, sa djecijom bezazlenošcu: "Ovo je nešto teško jer svi zajedno ucestvuju u nošenju. "Ne znadoh tog trenutka da je to, ustvari, moja majka. A da sam znala, uhvatila bih se za nju i ne bih je pustila da ode.

Muškarci nestaše. Glasovi utihnuše i zavlada tišina. Brat i ja sjedosmo igrajuci se na zemlji, u hladu drveta, kao onda kada je naša majka bila tu, u blizini. Ovo je bio prvi puta da smo izašli u bašcu bez obuce, a da nas niko nije opominjao. Igrali smo se u tišini sve dok ne dode jedna od mojih rodica i ne uvede nas unutra.

Osvanu i novi dan. Ponovismo našu jucerašnju potragu zavirujuci na svako mjesto. Sva iznemogla rekoh bratu koji je plakao: "Vratice se ona, vratice se!" Moja stara nana dotrca privucena našim placem. Zagrli me i osjetih njenu suzu na mojoj kosi.

Još uvijek se sjecam onoga dana kad smo posjetili majku u bolnici. Otac me donio do njena kreveta govoreci: "Došla je Aiša." Zagrlila me i poljubila, kao i moga brata. Suze su joj lile niz lice dok je stiskala moje rucice. Ljubila ih je tako snažno da mi je to i danas u sjecanju. Posljednje rijeci koje sam cula od nje su bile: "Ostavljam vas Allahu koji ne iznavjerava ono što Mu se povjeri." Zatim žestoko zaplaka pokrivajuci lice. Izadosmo iz njene sobe uplakani.

Prode pet godina od tada. Toga dana vratih se sa bratom kuci nakon posjete našoj nani. Sjedila je nepoznata žena u kuci moga oca. On rece: "Ovo je Esma. Poselamite se s njom." Nije mi bila majka, ali je bila zaista divna supruga mome ocu. Brinula se o našem dobrom odgoju. Pratila je moju nastavu s pažnjom. Davala je meni i mome bratu sve što smo htjeli, pa cak i više. Veoma cesto bismo je našim postupcima znali naljutiti, ali ona je bila strpljiva i razumna žena. Nijedan minut svoga života nije protracila beskorisno. Njen jezik je stalno bio vlažan od spominjanja Allaha, dž.š. Sabrala je kod sebe vjeru i lijepo ponašanje, i uspjela popuniti veliku prazninu u našem životu.

Kada sam je poslije upitala: "Gdje je ono nasilje i loši postupci kojima se odlikuju supruge ostalih oceva prema svojoj djeci", ona mi odgovori: "Ja se bojim Allaha, dž.š., i ocekujem nagradu od Njega za svako svoje djelo. Vi ste meni povjeren emanet. Ne cudi se! Cak i dok te cešljam, ocekujem nagradu za to. Aiša, koliko znaš Kur'ana napamet? Zar ja nemam nagradu za to? Zar nemam nagradu što se brinem o tvome dobrom odgoju? Sve ovo ja radim samo tražeci nagradu od Allaha, dž.š.”

Još je dodala: "Kao što svaki insan traži nagradu i sevap u ibadetima koje ucini, kao što su namaz i post, isto tako je treba tražiti u lijepom ophodenju, jer cu biti pitana za to." Prekidoh je: "Ali mi te zamaramo i uznemiravamo!" Rece: "Aiša, svaki posao ima sa sobom odredenu poteškocu kao i nagradu. Džennet ima svoju cijenu. I sama znaš da post sa sobom nosi i tjelesni zamor. Isto tako i hadždž, a Allah, dž.š., kaže: "Ko uradi i trun dobra, vidjece ga, a ko uradi i trun zla, vidjece ga." Ono što vidiš od grubosti drugih supruga, ne prolazi bez obracuna." Rekoh joj: "U tvom lijepom ophodenju prema nama vidjela sam ispunjenje majcine dove. Zaista Allah ne zapostavi ono što Mu se povjeri."

Odjednom se zacu kucanje. Ude supruga moga oca. Nazva selam i prouci dovu. Poljubih je u celo. Rece mi, a suza joj zaiskri u oku: "Nemoj zaboraviti da ocekuješ nagradu za svako svoje djelo." Zatim doda uz osmijeh: "Naucila si napamet hadis Poslanika, s.a.v.s.: "Ako žena klanja pet namaza i posti ramazan i sacuva svoj polni organ, i bude pokorna mužu, bice joj receno: "Udi u Džennet na koja vrata poželiš."

A sada je došlo vrijeme primjene.

Rekoh u sebi: "Nije moj babo pogriješio kada se oženio ovom dobrom ženom. Nije moj babo pogriješio kada se oženio ženom koja se boji Allaha.


Stariji postovi

<< 01/2016 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
76897