Bismillah. 🌹

Es Selamu alejkum.

03.07.2016.

Primjeri zaljubljenih


A požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan. 
( Sura Ta ha, ajet 84)Ovo su riječi Musaa, a.s., čije riječi prenosi časni Kur’an. Vidite kako je on žurio Allahu. Ovo je pravi primjer ljubavi. Zbog velike ljubavi prema Allahu on nije u stanju čekati.

Da li ti sa nestrpljivošću očekuješ noć kako bi klanjao noćni namaz i time stajao pred svojim Gospodarom? Posjeduješ li ovako nešto lijepo kod sebe? Onaj ko voli neku osobu i zna da je na prisutna – žuri njoj.
Gdje je dokaz tvoje ljubavi? Da li si ikada požurio ka Allahu?

Da li si ikada poželio da svoju glavu spustiš pred Allahom na sedždi?

Da li si sada spoznao položaj Musaa, a.s., i njegove ljubavi prema Stvoritelju:
A požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan. 
( Sura Ta ha, ajet 84)

Takođe imamo primjer Ibrahimove a.s., ljubavi prema Allahu – primjer kojem govori plemeniti Kur’an:


„Idem onamo gdje mi je Gospodar moj naredio“ – reče. „On će me kuda treba uputiti.“ 

(sura: Es-Safat, ajet 99)

 

Da li si ikada rekao:  „Ja krećem ka Tebi, Gospodaru moj“ kao što je Ibrahim, a.s., rekao: „Ja žudim da krenem ka Tebi, Gospodaru!“

 

A naš Vjerovjesnik s.a.v.s. je govorio:

Najveća radost mi je u namazu.

 (Bilježi ga Ahmed, Nesai, prenosi Enes r.a )

Radost oku vjernika može pokrenuti samo namaz -  njegovo stajanje pred Gospodaro Uzvišenim!

Poslanik s.a.v.s., je na rukuu govorio:
„Tebi skrušeno okrećem svoj sluh, vid, mozak, kosti i nerve!“
(Bilježe ga Muslim (771) i Ahmed (731). Prenosi  Alija ibn Ebu Talib r.a.)

Jesi li ikada učinio ruku i osjetio kako su tvoj mozak i tvoji kosti u potpunosti skrušeni i predani Allahu?
Allahov Poslanik nije ovo rekao zato što to ne osjeća, već zato što se istinski predao Allahu Uzvišenom!

Ashabi su govorili:
Čuli bismo kako prsa kod Allahovog Poslanika vru, poput lonca, od plača.“
(Ahmed, Ebu Davud, Nesai, prenosi Abdullah ibn, Šuhejr r.a)


Od Huzejfe r.a., se prenosi da je rekao:
„Jedne noći sam klanjao sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., i on je otpočeo učiti suru „El-Bekara“, pa pomislih: „Učinit će rukuu nakon sto ajeta.“ Pa kad ih je proučio, rekoh: „Nakon nje će na ruku.“ Zatim je otpočeo suru „En-Nisa“ i proučio je, pa suru „Alu-Imran“, i proučio je, učeči tako da je svaki harf pravilno i tečno izgovarao.

Kada bi proučio ajet u kome je slavljen Allaha, slavio bi Allaha, kada bi naišao na dovu, učinio bi dovu, kada bi proučio ajet u kome se utječe od šejtana, utjecao bi se od njega. Zatim je učinio ruku, izgovarajući: „Subhane rabbijel azim.“, pa je ostao na rukuu koliko i na kijamu, zatim je rekao: „SemiAllahu limen hamideh, rabbena lekel-hamd.“ Zatim je dugo stajao, skoro onoliko koliko je bio na rukuu, zatim je  sedždu učinio govoreći: „Subhane rabbijel eala“,a zatim sedžda je bila duga koliko i kijam (stajanje.).“
(Bilježi ga Muslim (772) prenosi Huzejfa r.a.,)

Poslanik s.a.v.s., je znao da Allah najviše voli kad  čovjek umre kao šehih na Njegovom putu pa je zbog toga kazao:
„Tako mi Onoga u Čijoj  ruci je moja duša, želio bih da budem ubijen na Allahovom putu, zatim oživljen, pa ponovo ubijen, zatim oživljen pa ponovo ubijen, zatim oživljen pa ponovo ubijen.“
(Biljezi ga Buhari (2797) i Muslim (1876) prenosi Ebu Hurejra r-a)

Poslanik s.a.v.s., je učio slijedeću dovu tokom noći kada bi se osamljivao sa svojim Gospodarom:

„Allahu moj, podari mi Tvoju ljubav i ljubav onih koja će mi koristiti kod Tebe, Allahu moj, ono što mi daš i što volim učini mi snagom u onome što Ti voliš. A ono što si mi uskratio što volim učini ga prazninom u onome što Ti voliš!“ Bilježi Tirmizi i Ibn Mubarek u Zuhdu

Poslanik s.a.v.s., je molio u svojim dovama:
Molim te za slast gledanja u Tvoje lice i žudnju za susretom sa Tobom.
(Nesai i Ahmed od Ammara r.a.)

Želite i vi susret sa Allahom – to je vrhunac ljubavi!

Iz knjige: Liječenje srca
Autor:  Amr Halid

 

<< 07/2016 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31


MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
257827